Programvara för strukturell tillverkning

Se hur programvaran för konstruktionsdetaljer och tillverkning i Autodesk Architecture, Engineering & Construction (AEC) Collection hjälper till att underlätta processen från strukturell design till tillverkning för färdiggjuten betong, armerad betong och konstruktionsstål.

Vad är strukturell tillverkning?

Strukturell tillverkning innebär att man utformar, detaljritar och skapar komponenter, monteringssatser, byggnadssystem eller strukturer av stål, betong eller andra material. Prefabricering bidrar till att minska spill och effektivisera både installation och konstruktion.

Vad är strukturell ståltillverkning?

Strukturell ståltillverkning innebär att man böjer, skär och sammanfogar konstruktionsstål till komponenter, maskiner eller strukturer. Tillverkare av konstruktionsstål använder maskiner för att forma stålstycken som lämpar sig för strukturell sammanställning.

Olika typer av tillverkning

 • BÄSTA PRAXIS FÖR KONSTRUKTIONSSTÅL

  Se hur den ledande Kanada-baserade tillverkaren av stålbyggnadssystem använder sig av Autodesks Advance Steel-program för att förbättra produktiviteten och effektiviteten i olika arbetsflöden.

 • BYGGNATION MED FÖRGJUTEN BETONG

  Läs mer om hur en betongfabrik i Nederländerna använder Revit-program för att automatisera arbetsflödet från modell till produktion så att det blir mer effektivt och öppet för samarbete med partner och kunder.

 • ARMERINGSMODELLERING

  Titta på en praktisk labbsession för att lära dig mer om hur man modellerar och justerar armeringar med hjälp av Revit-program, hur man väljer det bästa verktyget för olika uppgifter, hur man extraherar tillverkningsdata och mycket mer.

Arbetsflöde för strukturell tillverkning

Ett länkat och avancerat arbetsflöde förbättrar alla faser i tillverkningen. Den här instruktionsdemon ger praktisk vägledning om användning av Revit och BIM 360.

Fördelar med programvara för strukturell tillverkning

Autodesk AEC Collection från Autodesk förbättrar alla faser i tillverkningen.

 • SAMORDNA EFFEKTIVT

  Ett informationsflöde i realtid innebär förbättrad samordning av design, detaljritning, tillverkning och anläggningsdrift.

 • MINSKA RISKER

  Med hjälp av designmodellen för tillverkning kan du identifiera problem redan innan tillverkningen påbörjas, minska risken för avvikelser och behov av omarbetningar samt sänka kostnaderna.

 • EFFEKTIVISERA PROCESSER

  Effektivisera processen och skapa komplexa strukturer i färre steg. Tillverkare kan enklare optimera och automatisera arbetsflödet genom att integrera design, detaljritning och beräkning i konstruktionen.

 • FÖRBÄTTRA TILLVERKNINGEN

  Du kan effektivisera både tillverkning och installation genom att enkelt skapa modelldrivna detaljhandelsprodukter.

Architecture, Engineering & Construction Collection

En samling gör allt. Planera, designa och detaljrita i 3D och hantera alla aspekter av den strukturella tillverkningen. Hantera arbetsflöden, automatisera detaljritning och rapporter, och effektivisera strukturell tillverkningsdesign.

Relevant programvara i samlingen för strukturell tillverkning och design

Detaljrita, beräkna och tillverka bättre produkter och byggnader med AEC Collection.

Jämför
Läs mer

Resurser för strukturell tillverkning och design

 • Omarbete behöver inte ingå i konstruktionsprocessen. Läs om hur BIM hjälper ståltillverkare att minska både spill och felfrekvens.

 • Teknik som AEC Collection utgör en nyhet inom prefabricering. Lär dig mer om hur du använder de bästa designlösningarna för tillverknings- och monteringsföretag.

 • Läs om hur prefabricerade strukturella stålkomponenter designas med hjälp av BIM och hur det hjälper dig att omvandla en designmodell till en detaljerad modell som är klar för tillverkning.

Vanliga frågor om strukturell tillverkning

AEC Collection från Autodesk innehåller ett Revit-program som gör det enkelt för dig att snabbare skapa en 3D-modell genom att referera till 2D-ritningar.

AEC Collection innehåller integrerade BIM- och CAD-verktyg som förbättrar produktiviteten inom strukturell tillverkning genom att optimera design, granskning, detaljritning, tillverkning och installation.

Programvaran i AEC Collection kopplar ihop design och detaljritning på ett enkelt sätt. Den förbättrar modellsamordningen, minimerar felfrekvensen och effektiviserar detaljritning och tillverkning.

Autodesk AEC Collection stöder tillverkning med stål, färdiggjuten betong och armerad betong.