Programvara för topografiskt lantmäteri

Med Autodesks programvara för infrastrukturdesign blir det enklare att identifiera och kartlägga terrängegenskaper i ett projektområde.

Vad är topografiskt lantmäteri?

Topografiskt lantmäteri innebär att man mäter och kartlägger höjd, djup, storlek och placering av tillverkade eller naturliga egenskaper på en plats samt eventuella höjdändringar. En sådan typ av lantmäteri används tillsammans med gränsmätning när man vill skapa en exakt modell av projektets befintliga förhållanden.

Hur används lantmäteri i design och konstruktion?

Topografiskt lantmäteri utgör en viktig komponent för vägar, broar, bostäder, byggnader och andra byggprojekt. De ytor och den terräng som kartläggs i ett topografiskt lantmäteri hjälper arkitekter, ingenjörer och entreprenörer att förstå hur byggplatsen påverkar design och konstruktion. På så sätt går det att fatta bättre planeringsbeslut innan första spadtaget tas.

Använda AEC Collection för topografisk mätning

Architecture, Engineering & Construction (AEC) Collection förenklar topografisk kartläggning genom att skapa mer exakta modeller över befintliga platsförhållanden som kan integreras med intelligenta, 3D-modellbaserade arbetsflöden som i sin tur ökar effektiviteten och förbättrar designkvaliteten.

Arbetsflöde för den topografiska mätfasen

Lantmäteriprojekt framskrider i organiserade faser. Data måste samlas in, hanteras och distribueras till avsedda team för att projektets arbetsflöde ska bli effektivt. Autodesk AEC Collection hjälper till att effektivisera den topografiska mätfasen och effektivt integrera den i projektet arbetsflöde.

Fördelar med programvara för topografisk mätning

Autodesk AEC Collection innehåller verktyg som underlättar effektivare arbetsflöden vid topografiska mätningar och håller kontextmodeller uppdaterade mellan byggplatsen och kontoret.

 • UPPGRADERA FÄLTLAYOUTPROCESSER

  Skapa enhetliga kontrollpunkter på modeller och platselement och överför sedan modellnoggrannheten till fältet för mer exakta layoutprocesser. En förbättrad fältlayout förbättrar hela byggprojekteringsprocessen.

 • EFFEKTIVISERA MÄTNINGAR PÅ BYGGPLATSEN

  Den modellbaserade designen i Autodesks programvara för topografisk mätning skapar tillgång till korrekta data som snabbt kan bearbetas för automatiserad ritning. Effektivisera dina mätningar på byggplatsen med kortare tidslinje för projektet som resultat.

 • FÖRBÄTTRA ARBETSFLÖDEN

  Digital kartläggning skapar ett integrerat ramverk i vilket du kan samla in, hantera, visualisera och analysera fältdata. Du kommer enkelt att kunna dela data med andra leverantörer eller beslutsfattare, vilket ger ett bättre arbetsflöde.

 • EN SAMLING GÖR ALLT

  AEC Collection kan uppfylla alla dina fältmätningsbehov, från infrastrukturprojekt till industri-, handels-, bostads- och fritidsprojekt.

Architecture, Engineering & Construction Collection

Upptäck hur Autodesks kraftfulla och skalbara AEC Collection förenklar arbetsflödet för topografisk kartläggning och effektiviserar designprojekt.

Relevant programvara i samlingen för topografiskt lantmäteri

En oumbärlig samling av programvaror för lantmäteri kan hjälpa dig att öka produktiviteten och noggrannheten i ditt topografiska lantmäteri.

Jämför
Läs mer

Resurser för topografiskt lantmäteri

 • Upptäck hur du kan konfigurera och hantera ett effektivt arbetsflöde för topografiska mätningar genom att migrera data från InfraWorks till Civil 3D.

 • Lär dig använda grundläggande mätningsdata för att skapa modeller, uppdatera modeller med ny topografisk mätningsdata, sammanfoga modeller och skapa en effektiv filhanteringsstruktur.

 • Gör fältmätningen av komplexa platser med korta tidslinjer mindre krävande. Se hur ett ingenjörsbolag framgångsrikt har mätt och kartlagt en botanisk trädgård på cirka 20 000 hektar med hjälp av AutoCAD Civil 3D från Autodesk.

Vanliga frågor om topografisk mätning

Autodesks AEC Collection är perfekt för lantmätare, civilingenjörer och byggnadsingenjörer som vill öka effektiviteten och noggrannheten vid lantmätningar och effektivisera alla typer av arbetsflöden.

AEC Collection innehåller den programvara som hjälper dig att bearbeta fältdata parallellt med datainsamling för att automatiskt skapa produktionsfärdiga kartor. Modellskapandet är sömlöst, och modelluppdateringar genereras automatiskt när nya data hämtas. Detta sparar tid från projektets start till dess avslut.

AEC Collection-databasen baseras på effektivitet och ger stora möjligheter till topografisk mätning. Mätdatabasen innehåller alla kontrollpunkter, kända riktningar, observationsmätningar, sidodefinitioner, siffror och standardavvikelser som samlas in under mätningen. Mätdata kan infogas manuellt eller automatiskt i en ritning när mätdatabasen uppdateras eller när data importeras till mätdatabasen. Det går även att länka data mellan ritningar.

AEC Collection är en komplett programlösning som uppfyller alla dina mätbehov, från vägar och infrastrukturprojekt till industri-, bostads- och fritidsprojekt. Samlingen stöder ALTA/ACSM-mätning, gränsmätning, konstruktionsmätning, platsmätning, platsprojekteringsmätning, sektionsmätning och topografisk mätning.