Programvara för virtuell design och konstruktion

Lär dig mer om hur VDC-tekniken i Autodesk® AEC Collection bidrar till att förbättra samarbetet, hålla koll på kostnader och förbättra kvaliteten i dina byggprojekt.

Vad är VDC-teknik?

Virtual Design and Construction (VDC) är en teknik som skapar digitala modeller av byggnader och projektanläggningar. Arkitekter, ingenjörer och entreprenörer använder sig av VDC-modeller för att visualisera och planera byggnadsdesign, processer, scheman, budgetar med mera. VDC-tekniken gör det möjligt för företag att analysera byggplaner från början till slut innan första spadtaget tas.

Vad är skillnaden mellan VDC och BIM?

VDC- och BIM-tekniken har vissa samband men även olika syften. BIM-tekniken skapar en digital representation av en fysisk byggnad. VDC-tekniken tar hjälp av 3D BIM-modeller och annan information för att digitalt planera alla aspekter av ett byggprojekt, från kostnadsberäkning till projektering och riskhantering.

Bild med tillstånd från KlingStubbins

Använda AEC Collection for VDC

Autodesk AEC Collection är en integrerad uppsättning BIM-verktyg som gör det möjligt att snabbt och effektivt skapa simulationer av byggnadsdesign, anläggningsinfrastruktur och konstruktion. Samlingen har stöd för alla faser i byggnationen med designteknik som omfattar allt från konceptuell design till konstruktion.

VDC-arbetsflöde för konstruktion

Risken för mänskliga misstag utgör en accepterad del av arbetsflödet i byggbranschen. Med VDC-tekniken går det att bygga ett projekt virtuellt och sedan spåra förlopp, optimera processer, minimera spill och validera installationer. Arbetsflödet blir effektivare, kvaliteten förbättras och risken minskas.

Fördelar med virtuell design och konstruktion

Spara pengar, öka samarbetet och förbättra kvaliteten och säkerheten i dina byggprojekt.

 • SPARA TID OCH PENGAR

  När VDC-tekniken används på rätt sätt sparar den både tid och pengar genom att ge mer exakta kostnadsanalyser före byggstarten och optimerade detaljritningar för mer exakta anbud och beräkningar.

 • ÖKA SAMARBETET

  VDC-tekniken gör det möjligt för flera parter att samarbeta i en virtuell miljö. Alla får tillgång till den senaste designinformationen och samordningen med parter som inte befinner sig på byggplatsen förbättrats.

 • FÖRBÄTTRA KVALITETEN

  Tack vare visualisering före byggstarten kan korrekt finansiering tilldelas till viktiga delar av konstruktionen. Modellering i varje fas av konstruktionen eliminerar fältfel och leder till att kvaliteten förbättras ytterligare.

 • FÖRBÄTTRA HÄLSA OCH SÄKERHET

  VDC-tekniken möjliggör för intressenter att identifiera och utvärdera säkerhetsproblem innan byggarbetet påbörjas, vilket minskar de risker som leder till incidenter på byggplatsen och minimerar sociala och miljömässiga konsekvenser.

Architecture, Engineering & Construction Collection

AEC Collection gör det möjligt för VDC-team att planera, designa, bygga och hantera byggnader virtuellt med hjälp av integrerade CAD- och BIM-verktyg. Minska riskerna på ett tidigt stadium genom att optimera design för byggbarhet. Mät kvantiteter noggrant för att uppskatta byggkostnaderna. Samordna modeller för att minska kostsamma samordningsproblem och mycket annat.

Relevant programvara i VDC-samlingen

Använd kraftfulla BIM- och CAD-arbetsflöden för att designa och bygga med självförtroende.

Jämför
Läs mer

Resurser för virtuell design och konstruktion

 • BIM-/VDC-samordnare berättar om karriärvägar, vanliga uppgifter och ansvar och rekommenderade bästa praxis på jobbet.

 • Få tillgång till den VDC-ansvariges syn på användning av drönare i storskaliga projekt. Läs om trender och regler för användning av UAV, hur man lägger ut användning på entreprenad och hur man förbereder, levererar och analyserar drönarresultat och mycket mer.

 • Få en chefsöversikt över funktioner och fördelar med VDC- och BIM-teknik och hur de tillämpas på byggprojekt.

 • Läs mer om hur ett byggföretag integrerade BIM 360 Document Management-tekniken i VDC-processen för att förbättra informationshanteringen.

Vanliga frågor om VDC

AEC Collection stöder både 4D och 5D BIM så att du bättre kan effektivisera projektets schemaläggning och göra en mer exakt uppskattning av kostnader och projektering.

AEC Collection innehåller en omfattande uppsättning BIM- och CAD-verktyg för VDC-samordnare som hjälper dig att effektivisera hela arbetsflödet i byggprojektet. Effektivisera konstruktionsprocessen, automatisera arbetsuppgifter, förbättra samarbetet och optimera hanteringsuppgifter från koncept till avslut.

Autodesk AEC Collection innehåller programvara som stöder både avancerad analys och modellering av hela projekt. Skapa enkelt 3D-modeller utifrån 2D-koncept och uppdatera sedan data i modellen i takt med att ändringar görs. Analysera projektdetaljer med hjälp av simulering, samordna modeller med projektkvantiteter och -scheman innan du kvantifierar och analyserar tid och kostnader.

AEC Collection innehåller 3ds Max och Revit, förbättrade visualiseringsverktyg som gör det möjligt att omvandla 3D BIM-modeller till intressanta avbildningar av utrymmen.