moln- och programtjänster

Skapa, lagra och dela i molnet

Använd moln- och programtjänster som finns tillgängliga via Maintencance Subscription och Desktop Subscription.

Molntjänster

Optimera, analysera, designa och rendera med molnets kraft och effektivitet.

 

Buzzsaw samarbetsprogram i form av Software as a Service (Saas)

Buzzsaw (engelska)
Centralisera och utbyt projektinformation i molnet. Innehåller 5 GB Buzzsaw-lagring per användare och kräver Vault Professional (engelska) på Maintenance eller Desktop Subscription.


 

Energy Analysis for Revit-tjänst

Energy Analysis for Revit
Fastställ nivåer för energiförbrukning och livscykelkostnader för byggnader med hjälp av verktyg för energianalys. Energy Analysis for Revit® kan nås från ditt designprogram.


 

 

Green Building Studios webbaserade tjänst för energianalys

Green Building Studio (engelska)
Analysera hela byggnader, optimera energieffektivitet och arbeta för koldioxidneutralitet tidigare under designprocessen.


Mockup 360 (engelska)
Samarbeta med andra i realtid med 3D-digitala attrapper av dina egna konstruktioner. I specialversionen kan prenumeranterna hantera upp till fem attrapprojekt samtidigt.

 

 

Optimization for Inventor-tjänst

Optimization for Inventor
Testa prestandan för dina produktdesignalternativ. Skapa produkter som håller högre kvalitet och ta fram mer hållbara designförslag till lägre kostnad.


Process Analysis 360 (engelska)
Modellera, analysera och optimera dina tillverkningsprocesser. Det speciella arbetsflödet med AutoCAD och Factory Design Utilities är endast tillgängligt för prenumeranter.

 

Rendering in Autodesk 360-tjänst

Rendering i A360
Minska tidsåtgången och projektkostnaderna genom att rendera i molnet. Skapa övertygande visualiseringar som är fotorealistiska – utan att begränsa åtkomsten till datorn eller skaffa speciell hårdvara.

 

 

Structural Analysis for Revit-tjänst

Structural Analysis for Revit
Integrera konstruktionsanalys i Building Information Modeling (BIM). Utforska och visualisera resultat i Revit-produkten och minimera avbrott i arbetsflödet.


Programtjänster

Utöka ditt programs kapacitet med ytterligare tjänster och förbättringar.

 

Fjärrprogram

Remote
Använd din fjärrdator eller iPad-enhet för att styra ett Autodesk-program med ett optimerat gränssnitt som är installerat på din huvuddator.


Observera: Samtliga fördelar med Subscription är inte tillgängliga för alla produkter eller tjänster på vissa språk/i vissa regioner. För Subscription-program gäller tillämpliga Autodesk Subscription-villkor och -förutsättningar (engelska) och/eller Autodesks Villkor för tjänsten (engelska).