• Sverige

  Vi har skickat dig till en motsvarande sida på din lokala webbplats där du kan se lokala priser och erbjudanden och där du kan handla online.

  Stay on our U.S. site

Översikt

Programvara inom byggnadsdesign för BIM och CAD

Building Design Suite är ett omfattande produktpaket med 3D-verktyg för byggnadsdesign och dokumentation. Produktpaketet innehåller BIM- och CAD-verktyg som förenklar arbetet för arkitekter, installationstekniker, konstruktörer och byggnadsingenjörer.

Framtiden för Autodesk Design Suites och Autodesk Creation Suites

Läs mer om vilka alternativ du har att välja på, inklusive våra nya Industry Collections, som har ännu fler funktioner till ett jämförbart pris.


Se vad du kan göra

Video: Arkitekter kan designa bättre byggnader med BIM

Designa bättre byggnader med BIM. (Video: 2:50 min)

Design med kvalitet

 • Arbeta effektivare med verktyg utformade för arkitekter
 • Utveckla kvalitativa och exakta designer
 • Använd både CAD- och BIM-baserade arbetsflöden

Visualisera för att förbättra samverkan, utforska designmöjligheter

 • Använd visualiseringar för att förmedla designavsikten
 • Utforska och presentera designmöjligheter
 • Utvärdera design innan den förverkligas

Fatta mer välgrundade beslut

 • Skapa mer effektiva byggnader med verktyg för energianalys
 • Få bättre insyn i byggbarhet med 3D-modeller
 • Lös konflikter innan konstruktionen inleds

Video: Tredimensionell byggnadsdesign för entreprenörer

Förbättra kontrollen innan och under byggprojektet. (Video: 2:46 min.)

Utforska projektets byggbarhet visuellt

 • Analysera projektets komplexitet och beräkna behovet av arbetskraft och material
 • Samla och lägg till data för bättre projektöversikt
 • Effektivare samordning av arbetsplats- och arbetsflödesplanering

Hantera kostnader effektivare

 • Skapa snabbt materialuttag
 • Utvärdera kostnaden för designalternativ
 • Skapa budgetar som håller

Förbättra möjligheten att förutse och förmedla projektresultat

 • Simulera förteckningar och logistik i 4D
 • Gör en snabb bedömning av ändringarnas omfattning
 • Jämför den aktuella förteckningen med prognoser

Video: Tredimensionell byggnadsdesign för ingenjörer

Designa och analysera byggnader med BIM. (Video: 2:36 min)

Designa effektivare

 • Designa med intelligenta och informationsrika modeller
 • Utforska designmöjligheter för att välja det bästa alternativet
 • Koppla samman designavsikt med analys och tillverkning

Utför analyser och skapa visualiseringar

 • Förmedla designavsikt tydligare
 • Utför exakta simuleringar och analyser
 • Minimera avfall och arbetskraft

Samverka med byggprojektgrupper

 • Lös konflikter innan konstruktionen inleds
 • Dela designer med konsulter, tillverkare och entreprenörer
 • Exakt dokumentering från design till tillverkning

Video: Installationskonstruktörer kan designa och dokumentera byggnadssystem

Designa och dokumentera byggnadssystem med BIM. (Video: 3:02 min.)

Skapa bättre el-, ventilations-, och vvs-system

 • Designa mer exakt med BIM
 • Designa komplexa byggnadssystem med större effektivitet
 • Underlätta samordning av flera designprojekt med 3D-modeller

Visualisera för att få bättre insyn i projektet

 • Förmedla idéer med integrerad visualisering
 • Gör simulationer tidigt för att bättre förutse prestanda
 • Utvärdera designer innan de förverkligas

Designa och bygg med större noggrannhet

 • Skapa mer samordnade byggnadsdokument
 • Lös konflikter innan konstruktionen inleds
 • Leverera dokumentation, modeller och renderingar

Se vad ditt företag kan göra

Video: Se vad ditt företag kan göra med byggnadsdesignprogram

Visa video. (2:25 min.)

Gör företaget redo för BIM och utöka byggnadspotentialen

 • Delta i projekt som kräver BIM
 • Använd tydlig grafik för att presentera dina idéer
 • Spara på arbetskraft med tilläggstjänster

Förbättra effektiviteten och minimera omkostnaderna

 • Ge projektgrupper flexibla verktyg för olika behov
 • Få större kontroll över projektkostnader och förteckningar
 • Skapa innovativa designförslag

Standardisera din verktygslåda

 • Utnyttja avancerad teknologi
 • Minimera IT-kostnaderna genom att köpa ett enda paket med programvaror*
 • Effektivisera inlärning och användning med en enda verktygsuppsättning

*Den programvara som ingår i produktpaketet är licensierad för en användare. Med hjälp av programverktygen kan användare förbättra arbetsflödet och få ut mer av sina projekt. Observera att varje användare av ett produktpaket måste ha en egen licens.