KONTOHANTERING FÖR ADMINISTRATÖRER

Begära licens för användning hemma


Om du har produkter med åtkomst för flera användare kan du begära en hemanvändarlicens för din programvara. Begär en licens eller låna en från servern för att aktivera hemanvändningsrätt. Endast administratörer på giltiga konton kan begära licenser.


Du kan bara begära en licens för hemanvändning per prenumeration, oavsett hur många som delar på prenumerationen. Rätt till användning hemma gäller enligt vissa villkor. Den är inte tillgänglig för alla produkter och platser. Se Användarvillkor för hemanvändning (engelska) och Produkter som är berättigade för hemanvändning för mer information.

 

Om du vill begära en licens för hemanvändning går du till Kontakta support och fyller i formuläret för att skapa ett ärende. Även om vissa fält i formuläret är markerade som valfria behöver du se till att inkludera följande:

  • Produktnamn och produktversion
  • Operativsystem
  • Avtalsnummer för prenumerationen
  • Serienummer, om sådant finns
  • Din roll eller rollen för den person för vars räkning denna begäran görs (till exempel avtalsansvarig eller primär administratör).

Återaktivera en utgången hemanvändningslicens

Om din licens har gått ut loggar du in och klickar på Kom igång ovan för att begära en ny hemanvändningslicens. Om du nyligen förnyade ditt avtal kan det ta lite tid (högst 24 timmar) att behandla begäran.

När du begär en ny hemanvändningslicens förlängs den en period till. Serienumret förblir detsamma, men du måste återaktivera produkten på din dator hemma.

  1. Leta upp och ta bort .data-filen och dess säkerhetskopierade fil.
OS Plats Anteckningar
Windows Vista/
Windows 7/
Windows 8 och 8.1/
Windows 10
C:\ProgramData\FLEXnet\adskflex_00691b00_tsf.data
C:\ProgramData\FLEXnet\adskflex_00691b00_tsf.data_backup.001
Dessa Windows-filer är dolda filer. Du kan behöva aktivera Visa dolda filer i fönstret Mappalternativ för att kunna se dem.
Om du kör LMU.exe-processen kan adskflex-datafiler låsas och borttagning förhindras. Du kan använda Aktivitetshanteraren i Windows för att kontrollera om LMU.exe-processen körs. Om den körs måste du avsluta processen.
Windows XP C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet\adskflex_00691b00_tsf.data
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet\adskflex_00691b00_tsf.data_backup.001
Mac /Library/Preferences/FLEXnet Publisher/FLEXnet/adskflex_00691b00_tsf.data
/Library/Preferences/FLEXnet Publisher/FLEXnet/adskflex_00691b00_tsf.data_backup.001
De här Mac-filerna är dolda filer. Du kan behöva öppna FLEXnet-mappen för att se dem. I Finder > Gå-menyn > Gå till mapp anger du den här sökvägen i rutan Gå till mapp och klickar på Gå till:
/Library/Preferences/FLEXnet Publisher/FLEXnet/
Om du tar bort .data-filen så tas de befintliga aktiveringarna för alla Autodesk-produkter för 2010 och senare bort, och de måste återaktiveras. Produkter från andra företag, som Adobe, kan använda samma licensieringsteknik och ha liknande filer på samma plats, så ta inte bort andra filer som inte kommer från Autodesk.
  1. Starta produkten.
  2. Följ standardaktiveringsprocessen för att återaktivera produkten för en ny period.

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer