KONTOHANTERING FÖR ADMINISTRATÖRER

Spåra teamaktivitet


I Autodesk Account kan administratörer använda Aktivitetsloggen för att spåra teamets aktivitetshistorik. Du kan hitta information om teamhändelser som produkt- och rolltilldelningar, prenumerationsändringar, tillagda och borttagna användare från grupper samt flera andra aktiviteter.  

 

Obs! Aktiviteter som rör händelserelaterade hubbar och projekt visas f.n. inte. 


Så når du Aktivitetsloggen för ditt team: 

 1. Logga in på Autodesk Account-kontot på manage.autodesk.com

 2. Välj Rapportering > Aktivitetslogg.   

   

 3.  

 4. Överst i Aktivitetsloggen väljer du ett team.   

   

Aktivitetsloggen listar datum och tid samt en beskrivning av varje händelse i historiken för teamet du väljer.


Använda filter

 

När du har valt ett team att spåra, kan du använda filter för att begränsa de listade resultaten. 

 

 

Du kan använda filter för ett eller fler av följande:

 • Datum. Filtrera på en viss dag genom att endast ange ett startdatum i listrutan med kalender. Ange både start- och slutdatum för att filtrera på ett intervall.
 • Händelse. Välj en eller flera händelser från listrutan. Exempel på händelser är skapade av grupp, produkt tilldelad till användare, roll tilldelad till användare samt skapad av team. Det finns många fler.
 • Användare. Börja med att skriva in namnet på någon av dina användare och välj därefter ett namn som visas. I likhet med de andra filtren kan du välja flera namn. När du lägger till en ny användare till teamet hamnar dennas namn i listan med val.
 • Grupp. Börja med att skriva in namnet på någon av dina grupper och välj därefter en grupp som visas. Du kan välja flera grupper. När du lägger till en ny grupp hamnar dennas namn i listan med val.
 • Produkt. Börja med att skriva in namnet på en produkt och välj en produkt. Du kan välja flera produkter.

Använda sökfunktionen

 

Du kan hitta händelsen du letar efter genom att söka på nyckelord som är inbäddade i aktivitetsbeskrivningen. Som exempel kan du hitta alla händelser som involverar 3ds Max genom att skriva ”3ds Max” i sökrutan. Du kan också söka genom att ange en teammedlems e-postadress i förbindelse till händelsen. Genom att kombinera filter med sökning får du kraftfulla verktyg för att hitta den information du behöver. 

 


Vanliga frågor

Vilka slags aktiviteter visas i Aktivitetsloggen?

Loggen visar alla aktiviteter som en administratör utför för att hantera sina Autodesk-produktanvändare. Till dessa hör bl.a.:

 • Teamaktiviteter
  • Teamskapande, namnuppdateringar, sammanslagningar
 • Gruppaktiviteter
  • Gruppskapande, uppdateringar
 • Användaraktiviteter
  • Lägga till/ta bort användare till/från team
  • Lägga till/ta bort användare till/från grupp
  • Massuppdateringar
  • Rolländringar
  • Tilldelning av aktiviteter
  • Tilldela/ta bort tilldelning från användare till/från produkter
  • Massuppdateringar
  • Produkttilldelningar för grupp
 • SSO-aktiviteter
  • Katalogsynkronisering inställd

Obs! Se Vanliga frågor nedan om aktiviteter som ännu inte ingår i Aktivitetsloggen

Vilken är den längsta förvaringstiden av loggar för ett team?

Aktivitetsloggar sparas i högst ett år och raderas därefter.

Uppdateras loggar i realtid? 

Nej, men du kan uppdatera visningen med ett klick på Uppdatera. Det tar vanligen några minuter innan loggar har uppdaterats med en ny aktivitet.

Från vilket datum finns aktivitetsloggar tillgängliga?

Aktiviteter visas fr.o.m. den 18 oktober 2023. Från detta datum kan du förvänta dig att se ditt teams aktiviteter. Äldre aktiviteter kommer inte att vara tillgängliga i loggen.

Sorteras och visas loggar utifrån tidsstämplar för händelser?

Händelser hanteras i samma följd som de inkommer.

Omfattar Aktivitetsloggen händelser från det äldre hanteringssystemet (NAMU)?

Nej, Aktivitetsloggen omfattar enbart hanteringsaktiviteter som utförts av administratörer för deras Autodesk-team. 

Visas aktiviteter som utförs av Autodesk för min räkning i Aktivitetsloggen?

Ja, när Autodesk Support uppdaterar dina teamdata återspeglas aktiviteten i loggen med namnet på en aktör som innehåller ”Autodesk”.

Kan vi exportera loggar från Aktivitetsloggen? 

Nej, Aktivitetsloggen stöder för närvarande inte export av loggar.

Vilka aktiviteter ingår ännu inte i Aktivitetsloggen?

Autodesk förbättrar Aktivitetsloggen kontinuerligt och planerar att komplettera med fler aktiviteter. Här följer bara två exempel på aktiviteter som för närvarande inte ingår men kan komma att läggas till i framtiden:

 • Förnyade utskick av inbjudningar till Autodesks teammedlemmar
 • Händelser som kommer från hubbar och projekt med anknytning till ditt Autodesk-team. Här ingår exempelvis händelser som rör Fusion-team, Flow Production Tracking-platser och BIM/ACC-konton.

Baseras loggens tidsstämplar på ägarens plats? 

Ja, tidsstämplarna som registreras i loggen baseras på ägarens plats.

Visa fler vanliga frågor


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer