KONTOHANTERING FÖR ADMINISTRATÖRER

Lägg till eller minska antalet användarplatser


Endast avtalsansvariga kan lägga till eller minska antalet användarplatser för prenumerationer som är inställda på automatisk förnyelse.

 

Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig för prenumerationer som köpts online från Autodesk och endast i vissa regioner.

Så här lägger du till användarplatser

 1. Som avtalsansvarig loggar du in på Autodesk Account på konto och går till Fakturering och beställningar > Prenumerationer och avtal.

 2. Välj ett avtal för att visa din prenumerationsinformation.

 3. Klicka på Lägg till användare under användarantalet.

 4. Justera antalet användare och klicka på Spara ändringar. 

 5. Ändra vid behov betalningsmetoden och klicka på Spara. 
  Obs! Det kreditkort du ursprungligen använde för att köpa prenumerationen med debiteras för de extra användarna. Om du vill använda en annan betalningsmetod lägger du till och sparar den innan du slutför transaktionen.

 6. Granska ändringarna och klicka på Skicka beställning.

Så här minskar du antalet användare

Du kan minska antalet användare när som helst. Antalet användare och prissänkningen registreras när din prenumeration förnyas.

 1. Som avtalsansvarig loggar du in på Autodesk Account på konto och går till Fakturering och beställningar > Prenumerationer och avtal.

 2. Välj ett avtal för att visa din prenumerationsinformation.

 3. Klicka på Minska antalet användare under användarantalet. 

 4. Justera antalet användare och klicka på Spara ändringar.


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer