KONTOHANTERING FÖR ADMINISTRATÖRER

Justera betalningsdatum


Om du har flera prenumerationer med samma avtalslängd och betalningsmetod kan avtalsansvariga justera faktureringsdatum för att konsolidera utdrag och förenkla faktureringsprocessen.

 

Köp som görs med PayPal kan inte justeras om du inte ändrar din betalningsmetod till ett kreditkort.

 

Om du har flera avtal med olika avtalstider och betalningsmetoder, kan du kontakta din återförsäljare eller Autodesk-säljare för att slå ihop dina avtal och samordna betalningsdatum (se Samordning av avtal).

 

När du justerar betalningsdatum betalar du ett proportionerligt pris vid ett tillfälle för att förlänga prenumerationerna så att de kan förnyas samma datum som andra prenumerationer. Det proportionella priset inkluderar alla användarplatser du har för den här avtalstiden och inkluderar inte skatter eller avgifter. Om du säger upp prenumerationen före nästa förnyelse kommer du att få den proportionella kostnaden återbetald.

 

Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig för prenumerationer som köpts online från Autodesk.

Så här justerar du betalningsdatum

  1. Logga in på Autodesk Account-kontot på manage.autodesk.com och gå till Fakturering och beställningar > Kommande betalningar.

  2. Klicka på Justera betalningsdatum.

  3. De prenumerationer som går att justera grupperas tillsammans. Markera de prenumerationer du vill ändra och klicka på Justera.

  4. På bekräftelseskärmen granskar du ditt val och klickar på Fortsätt. 
    Obs! Det kreditkort som användes för att köpa prenumerationen debiteras för att förlänga förnyelsedatum. Om du vill använda ett annat kort ändrar du betalningsmetod innan du slutför transaktionen.

  5. Granska bekräftelseskärmen för fakturering och klicka på Skicka beställning. Beställningsbekräftelsen visas och du får en bekräftelse via e-post.


Behöver du hjälp?

Berätta för oss om ditt problem och hitta det bästa supportalternativet.