KONTOHANTERING FÖR ADMINISTRATÖRER

Uppdatera information om återförsäljare


Endast avtalsansvariga kan uppdatera återförsäljarinformation. Den nya återförsäljaren måste vara en aktiv Autodesk-återförsäljare.

 

Om du byter återförsäljare innan en prenumerationsperiod går ut ska du begära en uppdatering på ditt konto genom att ange den nya återförsäljarens kontonummer (CSN).

 

Om du har flera återförsäljare ersätter den här uppdateringen all information om återförsäljare. Om du har flera återförsäljare och bara vill uppdatera en kontaktar du supporten. 


Så här byter du din återförsäljare

 1. Kontakta din nya återförsäljare för att få återförsäljarens kontonummer. 
  Obs! Du kan redan ha fått ett e-postmeddelande från Autodesk med information om den nya återförsäljaren.

 2. Logga in på ditt Autodesk Account-konto på manage.autodesk.com och klicka på Fakturering och beställningar > Prenumerationer och avtal.

 3. I listrutan Åtgärder väljer du Uppdatera information om återförsäljare.

 4. Ange det nya återförsäljarkontonumret och klicka på Sök. 

 5. Kontrollera att rätt återförsäljare visas och klicka på Nästa.

 6. Kontrollera uppdateringarna och klicka på Skicka.

 7. Klicka på Klar för att stänga bekräftelsefönstret. Det kan ta minst en timme innan uppdateringar visas i din kontoavtalsinformation.

Obs! Alternativet för att uppdatera återförsäljarinformation är inte tillgängligt om:

 • Ditt avtal förnyas automatiskt.

 • Du har ett Enterprise Business-avtal med användning av Token Flex.

 • Ditt avtal har upphört att gälla eller upphör att gälla inom 90 dagar. 


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer