KONTOHANTERING FÖR ADMINISTRATÖRER

Virtualiseringspolicy


Många organisationer har implementerat virtualiseringsrutiner för att hålla jämna steg med snabbt föränderliga maskin- och programvarukrav. Du behöver färre fysiska maskiner och kan samordna datorresurser.

Behörighet för virtuell installation

Möjligheten att använda programvaran i en virtuell miljö beror på vilken produkt du använder, hur du har köpt den och om användningsvillkoren för det inköpsavtalet tillåter virtualisering. Kontrollera systemkraven för programvaran för att vara säker på att den kommer att fungera i en virtuell miljö.

 

Granska villkoren för åtkomst och användning för ditt inköpsavtal för att verifiera att din programvara får användas i en virtuell miljö. 

 

Inköpsavtal som tillåter någon form av virtualisering

  • Namngiven användarprenumeration (åtkomst för en användare eller Autodesk Flex) eller ett Enterprise Business-avtal. Ansvariga kan distribuera programvara så att en tilldelad användare kan komma åt den från flera enheter, men endast en behörig användare kan komma åt en licens åt gången. Prenumeration för namngivna användare kräver att användarna loggar in för att auktorisera sin programvaruåtkomst. Om din virtuella miljö inte behåller användarens MAC-adress vid omstart, måste användaren logga in till varje session för att få åtkomst till programvaran.

  • Nätverkslicensservrar, serverkomponenter eller serverbaserade produktkomponenter. Dessa ingår i nätverkslicensavtal och prenumerationer med åtkomst för flera användare. Du kan virtualisera serverkomponenter lokalt på ditt WAN-nätverk eller icke-lokalt via en tredjepartsleverantör av molntjänster. Om du väljer ett alternativ som inte är lokalt bör du se till att:

    • Den värdbaserade programvaran skyddas korrekt av tredjepartsmolnleverantören.

    • Du har kontroll över åtkomst till och användning av fjärrvärdhanterad programvara.

Inköpsavtal som inte tillåter virtualisering

  • Prenumerationer med åtkomst för flera användare

 

Virtualiseringspolicy per inköpstyp

Åtkomsttyp Virtualisering av programvaruinstallation Virtualisering av serverkomponenter
 

Prenumeration för namngiven användare 

 

 

 

Prenumeration för en användare

 

Tillåtet 

 

Ej tillämpligt

 

Flex 

 

Tillåtet

 

Ej tillämpligt 

 

Enterprise Business-avtal (Token Flex)

 

Tillåtet 

 

Tillåtet

 

Prenumeration för flera användare och permanenta licenser 

 

 

 

Prenumeration för flera användare

 

Inte tillåtet 

 

Tillåtet

Inkluderar nätverkslicens, servrar, serverkomponenter och serverbaserade produktkomponenter.  

 

Permanent nätverkslicens 

 

Inte tillåtet 

 

Tillåtet

Inkluderar nätverkslicens, servrar, serverkomponenter och serverbaserade produktkomponenter. 

 

Fristående permanent licens 

 

Inte tillåtet 

 

Ej tillämpligt

Teknisk support för virtuell installation

 

Autodesk erbjuder teknisk support för att säkerställa att din programvara fungerar som den ska, men ger inte teknisk support för din virtuella miljö. Om du har ett problem som kräver teknisk support kan våra supportexperter behöva verifiera att problemet är relaterat till din programvara och inte till den virtuella miljön.  De kan be dig att replikera det problematiska beteendet i en fysisk miljö. Om det kan replikeras kommer de att ge support. Om det inte kan replikeras bör du kontakta din virtualiseringsleverantör för att få support.


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer