admin

Konfigurera Autodesk Flex


Med Autodesk Flex kan dina användare använda token för att få åtkomst till valfri produkt som är tillgänglig med Flex i 24 timmar i taget. När du har köpt Flex-token kan du tilldela användare och ange vilka produkter de kan komma åt. För en översikt, se Autodesk Flex.

 

Viktigt! För att undvika att debiteras för inaktivitet bör användarna logga ut från produkten eller stänga den när den inte används.

 

Tre steg för att komma igång med Flex (video: 2:44 min)

Video: video från teknikchef för Autodesk Flex.

Följ dessa steg för att konfigurera Flex och bjuda in dina användare så att de får tillgång till Autodesk-produkter som är tillgängliga med Flex.


Tilldela Flex-användare

 1. Köp Flex-token. Se Köpa token.

 2. Logga in på Autodesk Account på manage.autodesk.com och klicka på Användarhantering > Efter produkt.

 3. Välj Flex och klicka på Tilldela användare.

 4. Välj något av följande alternativ beroende på om du tilldelar en befintlig användare eller bjuder in en ny användare. 

  • Nya användare: ange fullständigt namn följt av en e-postadress inom vinkelparantes (till exempel John Berg <john.doe@email.com>).

  Obs! Nya användare ombes skapa ett Autodesk-konto om de inte redan har ett. Om en ny användare inte accepterar en inbjudan inom sju dagar, måste du skicka inbjudan igen.

 5. Visa dina Flex-användningsrapporter. Se Hämta information om Flex-användning


Hantera produktåtkomst för enskilda användare

Du kan ange vilka produkter som är tillgängliga för dina tillfälliga användare med Flex.

 1. Logga in på Autodesk Account på manage.autodesk.com och klicka på Användarhantering > Efter produkt.

 2. Välj Flex i produktlistan. 

 3. Under Tilldelade användare väljer du den användare du vill hantera för att visa en lista över produkter och tjänster.

 4. Välj de produkter och tjänster som du vill tilldela eller rensa de som du vill ta bort tilldelningen av. 

  Obs! Om alla produkter väljs (inga produkter rensas) så blir de nya produkterna automatiskt tillgängliga när Autodesk lägger till nya produkter till Flex. Du måste ta bort tilldelning i förväg om du inte vill ha automatisk åtkomst till nya produkter.

 5. Klicka på Spara ändringar. 

Användare får ett e-postmeddelande där de meddelas att de har åtkomst till produkter när de tilldelas individuellt. Om du använder Importera för att tilldela skickas inga e-postmeddelanden.


Hantera standardtilldelningar

Som ett alternativ till att hantera produktåtkomst på individuell användarbasis, kan du ställa in standardåtkomst till produkter och tjänster för hela ditt team. När standardtilldelningar är aktiverade får befintliga och nya användare åtkomst till samma uppsättning valda produkter.

 

Obs! Standardtilldelningar är automatiskt inaktiverade för gästanvändare och Autodesk rekommenderar att du behåller dem inaktiverade. Om du dock behöver aktivera (eller inaktivera) standardtilldelningar för gästanvändare kan du kontakta Autodesk support för hjälp med det.

 

Så här ställer du in standardtilldelningar:

 1. Logga in på Autodesk Account på manage.autodesk.com.    

 2. På din Account-sida väljer du Användarhantering > Efter användare.

 3. Välj det Flex-team som du vill hantera standardtilldelningar för.

 4. Klicka på kugghjulsikonen Teaminställningar överst till höger.

 5. Under Användarhantering > Standardtilldelningar klickar du på Konfigurera standardtilldelningar.

 6. Klicka på Flex i dialogrutan Hantera standardtilldelningar.

 7. Välj de produkter som du vill tilldela standardåtkomst till. När Autodesk lägger till nya produkter till Flex så blir de nya produkterna inte automatiskt tillgängliga för användare med standardtilldelningar. Redigera listan över standardtilldelningar för att tilldela åtkomst till de nya produkterna.

 8. Klicka på Spara ändringar för att aktivera standardtilldelningar.

 

Så här inaktiverar du standardtilldelningar:

 • Rensa alla produkter i dialogrutan Hantera standardtilldelningar.

Obs! E-postmeddelanden skickas inte till användare för ändringar av standardtilldelningar.

 

Prioritet för prenumerationer och testversioner

 

När en användare tilldelas både en prenumeration för en användare och en Flex-token, används inte token. Om du till exempel tilldelar en AutoCAD-prenumeration kommer användaren inte att använda token för AutoCAD.

På samma sätt använder inte användare som befinner sig i en testperiod token för den produkten. Säg till dina användare att ignorera meddelandet om testperiod som går ut. När testperioden är slut börjar de använda token.

 

Obs! Prioriteten för prenumeration och testversion gäller endast om samma Autodesk-ID används för inloggningsautentisering.


Köpa ytterligare Flex-token

När du köper ytterligare token läggs de till i ditt teams tokensaldo. Token från varje Flex-köp gäller i ett år från inköpsdatumet och äldre token konsumeras först. På så sätt får du alltid mest tid att använda dina token.

 

Om du hanterar flera team, kontrollera att Flex-köpet har lagts till i rätt team. Om inte, kan du flytta det till ett annat team som du hanterar direkt från Autodesk Account. Se Flex-token och team.

 

Installation och inloggning för den tillfälliga användaren

 

Dina Flex-tokenanvändare kan hämta och installera produkter.

 1. Logga in på ditt Autodesk Account-konto på manage.autodesk.com och klicka på Alla produkter och tjänster.

 2. Välj Flex i listan med produktnamn. Klicka på Visa objekt.

 

Du behöver inte installera om ifall du byter från Flex till en prenumerationslicens för en användare, eller om du redan har en version som stöds installerad från en tidigare prenumeration eller testversion.


Vanliga frågor

Vilka är skillnaderna mellan en prenumeration för en användare och Flex?

Både prenumerationer för en användare och Flex är olika typer av namngiven användaråtkomst. Prenumerationer för en användare är dedikerade prenumerationer som endast är avsedda att användas av en namngiven användare i taget. De passar bäst för användare som använder produkter ofta. Flex är däremot inte en dedikerad prenumeration. Det är tänkt att delas av ett obegränsat antal användare som får tillgång till produkter som ”betalas” till en daglig kostnad genom att använda token. Flex lämpar sig bäst för tillfällig produktanvändning.

Hur vet jag vilka Flex-token som kommer att användas för konsumtion när mitt team gör ett nytt inköp?

Även om varje Flex-köp resulterar i ett eller flera nya Flex-tokenpaket, läggs token från varje köp till i teamets gemensamma tokensaldo. När ditt team öppnar produkter hämtas token från Flex-tokenpaketet med det tidigaste slutdatumet först, så att du har den längsta användningsperioden för varje Flex-tokenpaket innan det går ut. Om ditt team har flera Flex-tokenpaket med samma slutdatum använder Flex dessutom token från de minsta paketen först. Flex använder t.ex. token från ett 500-pack innan de från ett 5 000-pack konsumeras. Detta säkerställer att token för vilka du har betalat ett högre pris används före token från rabatterade paket.

Ska jag stänga en produkt när jag inte använder den? Vad händer om jag glömmer att stänga en produkt innan jag tar helg?

Ja, stäng produkter som du inte använder för att undvika ytterligare tokenkostnader. Token debiteras en gång var 24:e timme även om du inte aktivt använder produkten. Det är viktigt att ha detta i åtanke för att undvika onödiga avgifter.

Hur vet jag som användare om jag börjar få ont om token?

När du loggar in på en produkt bekräftar Flex att ett team har tillräckligt med tokens för att täcka den dagliga kostnaden för produktens nya session. Om tokensaldot inte är tillräckligt skickar Flex ett meddelande för att informera dig. Du kommer inte kunna använda produkten förrän ditt team har tillräckligt med tokens. Obs! Du kommer att se detta meddelande om teamsaldot är mindre än den dagliga tokenkostnaden för produkten du försöker använda, om teamsaldot är noll eller om Flex-prenumerationen har nått sitt 12-månaders utgångsdatum.

Vad händer om jag är i två team som båda har Flex?

När du öppnar en produkt och loggar in kan du inte ange vilket team som ska användas för tokenförbrukning. I detta fall väljer Autodesk team.

Om mitt team redan hade ett Premium-avtal innan vi köpte Flex, kommer vi då fortfarande att ha samma avtalsförmåner med Flex?

Ja, när ditt team får Flex, ärver Flex-användare avtalet och fördelarna med de prenumerationer för en användare som redan finns i teamet.

Om jag av misstag loggar in på en produkt och sedan loggar ut direkt, kommer token att debiteras?

Token kommer inte att debiteras om du loggar in och ut inom fem minuter.

Har token en viss giltighet? Kan jag förlänga dem?

Varje Flex-tokenpaket gäller i ett år från inköpsdatumet. Om ett Flex-tokenpaket når sitt slutdatum med ett positivt tokensaldo, upphör de återstående token att gälla. Token från utgångna prenumerationer förlängs inte och ingen återbetalning sker för oanvända token som inte har använts.

Jag förstår att jag endast ådrar mig en användningsavgift för varje produkt inom en 24-timmarsperiod (oavsett hur många gånger jag öppnar och stänger den), men vad händer om jag reser till en annan tidszon under dessa 24 timmar? Har jag ökat eller minskat antalet timmar innan en andra avgift skulle tas ut?

Ändring av tidszoner påverkar inte 24-timmarsperioden. Eftersom den börjar när du loggar in på produkten debiteras ingen ytterligare avgift på 24 timmar från den starttiden, oavsett vilken tidszon som visas på klockan.

Vad händer om jag använder ett plugin-program för en produkt? Hur debiteras Flex-token för plugin-program?

Vissa plugin-program debiteras dagligen med token-avgift vid åtkomst (medan andra plugin-program inte gör det). För de som medför en daglig avgift debiteras den dagliga tokenkostnaden för båda om plugin-programmet konfigurerats för att starta när värdprodukten startas. För att undvika oavsiktliga avgifter för plugin-program ska du inte konfigurera plugin-programmet att startas när värdprodukten startas. Se Flex-pristabellen.

Kräver Flex att jag är ansluten till Internet?

Ja. Du måste ansluta till Internet var 24:e timme. Du måste vara ansluten till Internet när du loggar in på en produkt. Därefter kan du arbeta offline i upp till 24 timmar. När du närmar dig 24-timmarsgränsen får du ett meddelande i produkten om att onlineinloggning krävs igen.

Jag förstår att jag kan tilldela ett obegränsat antal användare till Flex. Innebär detta att jag kan installera produkter som ingår i Flex på ett obegränsat antal enheter och/eller att jag kan köra ett obegränsat antal samtidiga sessioner?

Nej. Flex följer samma användningsvillkor som prenumerationer för en användare. Varje användare som tilldelas en produkt som ingår i Flex kan installera produkten på upp till 3 enheter och köra den från en enhet i taget.

Om en Flex-användare öppnar ett program på en enhet och sedan loggar in på samma program samma dag från en annan enhet, debiteras då användaren två gånger?

Nej. Flex debiterar den dagliga tokenkostnaden endast en gång per namngiven användare, per produkt och 24 timmar, oavsett vilken enhet som användaren använder för att få åtkomst till produkten.

Om en Flex-användare öppnar två versioner av samma produkt samma dag, debiteras då denna användare två gånger?

Nej. Flex debiterar den dagliga tokenkostnaden endast en gång per namngiven användare, per produkt och per dygn, oavsett produktversion.

Kan jag som administratör ange tokengränser per användare?

Nej. Du kan begränsa vilka produkter som varje användare har åtkomst till. Du kan dock inte ange en tokengräns för en viss användare eller grupp av användare.

Stöds Flex för produktåtkomst på Linux?

För produkter som ingår i Flex och som kan köras på Linux (till exempel Flame, Maya, MotionBuilder och Mudbox) stöds endast 2020-versioner och nyare versioner av Flex.


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer