admin

Auktorisering för användarlicensiering


Här följer några vanliga frågor om Autodesks övergång till licensiering för namngivna användare och Autodesks värdbaserade licensiering. Information om datasäkerhet och sekretess finns i Datasäkerhet för användarlicensiering.

Användarautentisering och auktorisering (FAQ)

Hur auktoriserar jag programvaran?

Namngivna användare loggar in med sitt Autodesk-ID eller företags-ID (om enkel inloggning är aktiverad) för att autentisera sin identitet och auktorisera programvaruanvändning.

Behöver jag en Internetanslutning första gången jag startar produkten?

Ja. Licensieringstjänsten måste ansluta till Internet när du använder produkten för första gången för att kontrollera om du har behörighet.

Hur ofta måste jag, efter att jag har loggat in, auktoriseras på nytt?

Produkten kontrollerar auktoriseringen varje gång du är online och när produkten startas om. Om produkten förblir öppen och i drift sker en kontroll av licensauktoriseringen var 24:e timme. Detta bekräftar att du fortfarande är tilldelad produkten, att prenumerationen fortfarande är giltig och att data för platsanvändningsrapportering har uppdaterats.

Hur ofta behöver jag logga in om jag är online och produkten är öppen?

Om du loggar in och håller produkten öppen, uppdateras dina cachelagrade uppgifter automatiskt varje dag.

Vad händer om jag inte är ansluten till Internet medan produkten är öppen?

Vid åtkomst till en namngiven användarlicens som ingår i en prenumeration med åtkomst för en användare kan du vara offline i upp till 30 dagar utan avbrott. När du är offline registreras inte användningsdata för användningsrapportering.

Hur vet jag om jag uppnår 30-dagarsgränsen?

Du får produktmeddelanden under de 30 dagarna som visar hur många fler dagar du kan vara offline. Under de sista tre dagarna visas ett annat meddelande när du startar programmet. Det här är en varning om att du har mindre än tre dagar på dig att ansluta till Internet, annars kommer produkten att sluta fungera.

Vad händer om jag är inloggad på mer än en enhet samtidigt?

Du kan installera programvaran som ingår i prenumerationen med åtkomst för en användare på upp till tre enheter, men du kan bara ha en aktiv session igång åt gången. Mer än en aktiv, samtidig session på olika enheter är inte kompatibelt och anses vara ett brott mot våra användarvillkor.


Driftavbrottsprotokoll

Licensiering av namngivna användare är beroende av Autodesks tjänster för identitet och licensiering för att ge användarna tillgång till sin programvara. Vi strävar efter att begränsa påverkan på kunden på grund av avbrott i tjänsten eller prestanda genom att upprätthålla hög tillgänglighet (engelska).

 

Vad händer om jag inte kan nå identitetstjänsten på grund av ett tekniskt problem hos Autodesk? 
Om identitetstjänsten ligger nere och det inte finns någon giltig åtkomsttoken (som varar i upp till en timme), kan du inte autentiseras och få åtkomst till produkten.

 

Vad händer om jag inte kan nå licensieringstjänsten på grund av ett tekniskt problem hos Autodesk?

  • Om du startar produkten för initial auktorisering får du en tillfällig licens som kan användas i upp till fyra timmar. Om problemet inte har lösts inom fyra timmar får ut ännu en tillfällig licens. När licensieringstjänsten är i gång igen, får du automatiskt din licens. 

  • Om produkten redan är öppen kan du fortsätta att använda den i upp till 24 timmar. Om problemet inte har lösts inom 24 timmar får du en tillfällig licens. När licensieringstjänsten är i gång igen, får du automatiskt din licens.


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer