KONTOHANTERING FÖR ADMINISTRATÖRER

Konfigurera ett Standard-avtal


Så här konfigurerar du ditt Standard-avtal.

Administratörer kan följa dessa steg för att konfigurera och underhålla Autodesk Standard-avtalet.

 

Obs! Om du har ett Premium-avtal, se Konfigurera ett Premium-avtal.

 1. Konfigurera och distribuera enkel inloggning (SSO). Den här metoden rekommenderas av Autodesk, men om du inte vill aktivera SSO ska du uppmana användarna att aktivera tvåstegsverifiering. Se Konfigurationsguiden för enkel inloggning för mer info om SSO. Se Konfigurera tvåstegsverifiering om du vill veta mer om tvåstegsverifiering.

 2. Tilldela användare till produkter individuellt eller efter grupp.

  •   Tilldela produkter individuellt. Se Tilldela användare efter produkt.

  •   Tilldela produkter efter grupp. Se Lägga till och ta bort användare och Tilldela produktåtkomst.

  Obs! Användare läggs automatiskt till i din användarlista när du distribuerar SSO.
 3. Visa dina rapporter. Se Platsanvändningsrapportering.

 4. Hantera avtal och förnyelser. Se Administratörsroller för användarhantering

 5. Läs mer om hur du kontaktar supporten. Se Få hjälp från Autodesks support.


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer