KONTOHANTERING FÖR ADMINISTRATÖRER

Saldon


På sidan Saldon i Autodesk Account-kontot visas realtidssaldon och användningsdata för Flex-token och delade cloud credits.


Saldo och användningsdata för Flex-token

På sidan Saldon finns en visualisering för vart och ett av dina team som anger:

 • Tillgängliga token
 • Token som använts
 • Token som köpts, totalt

Gröna och röda band i ringdiagrammet visar att tillgängliga token överskrider 20 % av det totala inköpet eller är färre än så.

 

Sidan Saldon ger även åtkomst till information om tokenanvändning för vart och ett av dina team:

 • Användning. Till höger om ringdiagrammet ser du användningsinformation för de senaste 90 dagarna:
  • Antal produkter som ditt team har använt token för.
  • Antal användare som har använt token.
 • Tokenhändelser. Under diagrammet kan du klicka på Tokenhändelser för att se en lista över när token utgick, köptes eller flyttades mellan team.
 • Utgående token. Den här informationen hjälper dig att hålla koll på antalet dagar som återstår för ditt team att använda dina token. Den hjälper dig att planera för en effektiv användning av dina token. Du får en avisering när token kommer att utgå inom 90 dagar för något av teamen.

Saldo och användningsdata för delade cloud credits

Om du befinner dig i en region där Flex ännu inte stöds, tillhandahåller sidan med Saldon realtidssaldon för delade cloud credits. Ett diagram för ditt avtal visar det aktuella antalet av:

 • Delade cloud credits som är tillgängliga
 • Delade cloud credits som använts
 • Antal delade cloud credits som köpts, totalt

Gröna och röda band i ringdiagrammet visar att de delade cloud credits som är tillgängliga överskrider 20 % av det totala inköpet eller är färre än så.

I tillägg till saldot med delade cloud credits ger sidan med Saldon även åtkomst till användningsinformation för ditt avtal. 

 • Användning. Till höger om ringdiagrammet ser du användningsinformation för de senaste 90 dagarna:
  • Antal produkter som ditt team har använt delade cloud credits för
  • Antal användare som har använt delade cloud credits
 • Användningsinformation. Längst ner på sidan Saldon klickar du på Visa användningsinformation för att se ett stapeldiagram med användning efter tjänst och användning efter användare för de senaste 90 dagarna. Du kan även ange ett anpassat tidsintervall.

 


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer