admin

Hämta Flex-användningsinformation


Flex-användningsrapportering visar användningen av Flex-token efter produkt och användare. Detta kan hjälpa administratörer att optimera användning och inköp av token. 

 

Data skyddas av Autodesks sekretessprinciper och används endast i de ändamål för vilka de samlades in. Mer information finns i Autodesks sekretesspolicy (engelska).


Så här visar du tokenanvändning

 1. Logga in på Autodesk Account.

 2. Välj Rapportering > Tokenanvändning.

Sammanfattning av tokenanvändning

Sammanfattning av tokenanvändning spårar följande för varje valt team:

 • Använda token. Det totala antalet Flex-token som används av alla användare för åtkomst till alla produkter.

 • Kvarvarande token. Antalet Flex-token som återstår i teamet. 

 • Tillagda/borttagna token. Antal token som lagts till eller tagits bort från teamet under de senaste sju dagarna.

  Obs! Detta visas endast om token har lagts till eller tagits bort under de senaste sju dagarna.

 • Token som används per dag. Ett diagram över antalet Flex-token som använts varje dag under de senaste 365 dagarna.

 • Token som används per produkt. Antalet Flex-token som används av varje produkt. Detta är det enda måttet som baseras på det markerade tidsintervallet. 

Så här visar du en sammanfattning av tokenanvändning

Välj ett tidsintervall i rapporten Sammanfattning av tokenanvändning: 

 • Denna månad

 • De senaste 3 månaderna

 • 6 månader

 • 9 månader

 • 12 månader

För AutoCAD, inklusive specialiserade verktygsuppsättningar, Industry Collections och programpaket, klicka på namnet på produktgruppen för att se användningen per enskilda produkter.

Token som används per produkt

Rapportering efter produkt spårar följande för varje valt team och tidsintervall:

 

 • Totalt antal token – totalt antal Flex-token som används för alla produkter.

 • Använda produkter – antal produkter som används. 

 • Produktinformation – alla produkter som användes under det valda tidsintervallet. Klicka på en produkt för att se ytterligare information:

  • Totalt antal token som används – det totala antalet token som använts med den här produkten av alla användare i det valda tidsintervallet.

  • Totalt antal användare – antalet användare som har använt den här produkten.

  • Genomsnittlig tokenanvändning varje månad – det genomsnittliga antalet token som används per månad beräknas som det totala antalet token som används delat med antalet månader under den valda perioden. Detta gäller även om det valda tidsintervallet inte har förlöpt. 

  • Tokendistribution – distribution av användare efter tokenkonsumtion. Till exempel konsumerade sju användare 0‒100 token och tre användare konsumerade 101‒500 token. Detta underlättar klassificering av användare i grupper baserat på deras genomsnittliga konsumtion.

  • Användare per versioner – de produktversioner som användare har åtkomst till.

  • Användarnamn – de användare som har använt produkten, det totala antalet token som de använde och de genomsnittliga token de använder per månad.

Så här visar du tokenanvändning efter produkt

 1. Välj Efter produkt.

 2. Välj en produkt

 3. Välj ett tidsintervall.

Tokenanvändning efter användare (endast tillgänglig för Premium-avtal)

 1. Välj Efter användare. 

 2. Välj en produkt för att visa användningsinformation efter enskilda användare.

 3. Välj ett tidsintervall.

Så här visar du användarnamn och e-postadresser (endast tillgängligt för Premium-avtal)

 1. Välj Efter användare.

 2. Välj inställningsikonen bredvid Bjud in användare.

 3. Välj Personliga data.


Så här exporterar du tokenanvändnings-, användar- och prenumerationsdata

Du kan ladda ned ett kalkylblad med en lista över platsanvändning, användare och prenumerationer.

 1. Logga in på Autodesk Account.  

 2. Välj Rapportering > Tokenanvändning. 

 3. Klicka på Exportera för att visa inställningarna.

 4. Välj ett filformat och ett team. 

 5. Välj en eller flera av följande rapporttyper: prenumerationer, användare och användningsrapportering.

 6. Om du väljer Användningsrapportering väljer du ett datumintervall. 

 7. Klicka på Exportera.

Mer information om exporterade data finns i Datafält för export av användningsrapportering.Need help?

Tell us about your issue and find the best support option.