KONTOHANTERING FÖR ADMINISTRATÖRER

Användningsmeddelanden


Primära administratörer kan som tillval begära meddelanden om användare som inte aktivt använder sina tilldelade produkter. I funktionen med Användningsmeddelanden i Autodesk Account anger administratörerna alternativ för hur ofta automatiska e-postmeddelanden ska utfärdas vid användarens inaktivitet. Baserat på data från dessa meddelanden kan primära och sekundära administratörer sedan gå till Användningsrapporten för att ta bort tilldelningen för inaktiva användare.

 

Så här ställer du in användningsmeddelanden:

 1. Logga in på ditt Autodesk Account-konto på manage.autodesk.com
 2. Välj Användningsmeddelanden under Rapportering.
 3. Klicka på Ställ in i fönstret med Användningsmeddelanden.
 4. Välj alternativ för schemaläggning av meddelanden.
  • Från kalendern väljer du det datum då Autodesk ska börja skicka ut e-post med användningsmeddelanden.
  • Välj hur ofta du vill få meddelanden med e-post. Du kan välja mellan att få e-postmeddelanden varje vecka, varannan vecka, varje månad eller var tredje månad.
  • Välj ett inaktivt datumintervall. Du kan välja att se rapporter om inaktiva användare för de senaste: 30 dagarna, tre månaderna, sex månaderna, nio månaderna eller det senaste året.
 5. Klicka på Aktivera.
 6. En avisering visar att meddelanden om inaktiva användare har aktiverats.

 

Så här redigerar du användningsmeddelanden:

 1. Klicka på Redigera i fönstret med Användningsmeddelanden.
 2. Ändra startdatum, frekvens eller datumintervall.
 3. Klicka på Spara.
 4. En avisering visar att ändringarna har sparats.

 

Så här stänger du av användningsmeddelanden:

 1. Ställ omkopplaren i läge ”off” i fönstret med Användningsmeddelanden.
 2. En avisering bekräftar att Användningsmeddelanden har stängts av.

 

Så här tar du bort tilldelningen för inaktiva användare:

När du får ett e-postmeddelande om inaktiva användare syns en knapp med texten ”Visa inaktiva användare”. (Den här knappen ser du bara om du har inaktiva användare.)

 1. Klicka på Visa inaktiva användare för att öppna Användningsrapporten, som filtreras i förväg för att endast visa inaktiva användare.
 2. Markera rutorna bredvid de användare vars tilldelning ska tas bort.
 3. Klicka på Ta bort tilldelning på aviseringen som visas.
 4. Klicka på Ta bort tilldelning i bekräftelsefönstret som visas.

 

OBS! Du kan också gå direkt till Användningsrapporten i ditt konto för att ta bort tilldelningen till användare. I det här fallet kommer förteckningen inte att filtreras automatiskt för inaktiva användare.Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer