KONTOHANTERING FÖR ADMINISTRATÖRER

Användningsrapport


Användningsrapporter finns tillgängliga i februari 2023 och sammanför användningsrapporter för både användarlicenser och Flex-användning. Med filter kan du välja produkter och tidsramar för rapporten.

 

Med den här informationen kan administratörer optimera tilldelning av användarlicenser och köpbeslut för samlingar, individuella produkter och Flex för tillfällig användning. Användningsrapportering är endast tillgänglig för produkter med åtkomst för en användare och kan bara mäta aktiviteten hos användare som är anslutna till internet.

 

 

Obs! Data skyddas av Autodesks sekretessprinciper och används endast i de ändamål för vilka de samlades in. Mer information finns i Autodesks sekretesspolicy (engelska).


Så här visar du användningsrapporter

  1. Logga in på Autodesk Account på manage.autodesk.com.
  2. Välj Rapportering > Användningsrapport.
  3. Om du vill visa data för specifika produkter, åtkomst, aktivitet eller tilldelning konfigurerar du ett filter och klickar på Tillämpa.

Om ditt teams personliga data (PII) är På i inställningarna visas användarnamn. Om personliga uppgifter är Av för ett eller flera team, visas hashade datavärden för alla team.


Exportera användningsrapportdata

Du kan ladda ned ett kalkylblad som använder dina aktuella filter och datumintervall för ditt teams användningsrapportdata.

  1. Logga in på Autodesk Account på manage.autodesk.com.  
  2. Välj Rapportering > Användningsrapport.
  3. Klicka på Exportera för att generera filen.
  4. På sidan Exportera, under Exportera-historik, klickar du på Ladda ned när statusen är tillgänglig.

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer