KONTOHANTERING FÖR ADMINISTRATÖRER

Vanliga frågor om användningsrapportering


Vanliga frågor

Hur definieras användningen?

När du startar en produkt startas användningen och registreras. Den upphör när du stänger produkten. Användning rapporteras med antalet dagar som produkten används. 

 

Sofia startar till exempel AutoCAD klockan 19 på måndag kväll. Hon stänger AutoCAD kl. 17 på tisdagen. Hennes användning rapporteras som en dag för användning på måndag (om hon använder Flex-token debiteras hon bara tokenpris för en dag). Ingen användning räknas på tisdagen eftersom hon stänger produkten inom mindre än 24 timmar. Om Sofia startar AutoCAD flera gånger under den 24-timmarsperioden räknas hennes användning fortfarande bara in i måndagens rapport. 

Vad händer om jag råkar starta en produkt? Innefattas användningen fortfarande i rapporteringen?

Om du startar en produkt och har den öppen under mindre än fem minuter innefattas den inte i daglig användning och användarantal. Om du har Flex rapporteras token som 0.  

Varför rapporteras nolltokenanvändning?

Vissa funktioner i produkten triggar åtkomst av produkten. Eftersom användning räknas i använda produkter och användarmått debiteras du inte några token.

Hur rapporteras de valbara tidsintervallen?

Tillgängliga tidsintervall du kan välja rapporteras enligt följande:

  • De senaste 30 dagarna. Rullande 30-dagars tidsintervall.
  • De senaste tre månaderna. De senast helt slutförda tre månaderna.
  • De senaste sex månaderna. De senast helt slutförda sex månaderna.
  • De senaste nio månaderna. De senast helt slutförda nio månaderna.
  • De senaste tolv månaderna. De senast helt slutförda tolv månaderna.

Obs! I data som rapporteras baserat på intervallval för flera månader inkluderas inte den aktuella månaden. Använd de senaste 30 dagarna för att visa data för den aktuella månaden.

 

Tips! Med exportanvändning så kan du använda Alla datum, ett extra tidsfilteralternativ. Med alla datum kan du exportera rapporterad användning för både utgångna och aktiva prenumerationer fram till rapportdatumet.

Vad händer när jag inte är ansluten till Internet?

Om du använder Flex för att komma åt en produkt kan du arbeta offline i högst 24 timmar efter den senaste inloggningen. Därefter stängs produkten av. 
Obs! Om du har en prenumeration för en användare kan du arbeta offline i högst 30 dagar efter den senaste inloggningen.

Vad innebär ”Tid för senaste bearbetning” i användningsrapportering?  

Det innebär det senaste datumet och den senaste tidpunkten, som visas i din lokala tidszon, som användningsrapporteringen uppdaterades och rapporterades i Autodesk Account.

Varför verkar mina data för rapportering av tokenanvändning vara felaktiga?

Rapporteringsdata kan vara felaktiga i följande situationer:

  • Om flera användare använder samma användarnamn och lösenord för att få åtkomst till en produkt.

  • När en användare tilldelas både en prenumeration och en produkt i Flex, använder de inte token för produktåtkomst.


Se även


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer