admin

Lägga till och ta bort användare


Administratörer lägger till och tar bort användare i Autodesk Account. För att ge användare åtkomst till Autodesks produkter och tjänster, kan du bjuda in dem var för sig eller importera dem tillsammans. Inbjudna användare får en bekräftelse via e-post med en länk för att skapa ett konto med egen e-postadress och eget lösenord. Från sitt konto kan de hämta produkter och få support, även om kunder med Premium- och Enterprise-avtal kan begränsa åtkomsten till administratörer.

 

Obs! Om du har en nätverkslicens (för flera användare) så kommer användarna inte att se produkten i Autodesk Account.

 

Om du har ett Premium- eller Enterprise-avtal med enkel inloggning kan användare läggas till automatiskt. När enkel inloggning har aktiverats för din domän, kommer alla användare som kan autentisera på din domän utan ett befintligt Autodesk Account-konto att få ett konto skapat och tillagt i företagets Autodesk-klient.

 

För var och en av följande metoder loggar du först in på Autodesk Account på manage.autodesk.com.


Lägga till enskilda användare

 1. Välj Användarhantering > Efter användare i navigeringsmenyn.
 2. Klicka på Bjud in användare. Om dina användare är ordnade per team, välj lämpligt team från listmenyn.
 3. Ange en användares för- och efternamn och e-postadress.
 4. Klicka på Skicka inbjudan.
  En användares kontostatus kommer att vara väntande tills han/hon accepterar inbjudan. Användaren kommer inte att ha åtkomst till produkter eller tjänster förrän du har tilldelat dem. Skicka inbjudan igen om en användare inte accepterar den inom sju dagar.

Obs! Om du har ett Premium-avtal med enkel inloggning kan användare läggas till automatiskt.


Så här importerar du en lista med användare

 1. Förbered en CSV-fil som innehåller upp till 5 000 användare som du vill importera.
  1. Ange en rad för varje användare.
  2. Ange tre kolumner: Förnamn, Efternamn och E-postadress.
   Obs! Användare som redan finns i ditt team ignoreras.
 2. Välj Användarhantering > Efter användare i navigeringsmenyn.
 3. Klicka på Bjud in användare. Om dina användare är ordnade per team, välj ett från listmenyn.
  Obs! Om du använder klassisk användarhantering, se Lägga till användare i klassisk användarhantering.
 4. Välj fliken Import och klicka på Ladda upp CSV-fil. Du kan fortsätta arbeta medan filen överförs. Ett meddelande visas när importen är klar.

Obs! Masstilldelade användare får inte e-postmeddelanden om ny tilldelning.


Så här tar du bort användare

Primära, sekundära och SSO-administratörer kan ta bort användare från Autodesk Account. Om du tar bort en användare så tas även användarens åtkomst till produkter och tjänster bort, men det personliga Autodesk-kontot tas inte bort.

 1. Välj Användarhantering > Efter användare (du ser endast Användarhantering om du är administratör).
 2. Välj en användare.
 3. Klicka på ikonen Ta bort användare (vid användarens kontaktinformation).
 4. I bekräftelsefönstret klickar du på Ta bort användare.

Obs! Primära administratörer kan inte tas bort om inte deras administratörsrättigheter tas bort. Alla administratörer kan ta bort andra sekundära administratörer och SSO-administratörer.


Så här tar du bort användare i grupp

Från och med november 2022 kan du välja fler än en användare att ta bort från ditt team.

 

Du kan inte ta bort primära administratörer eller användare som lagts till från en katalogsynkronisering (Premium-avtal). Borttagna användare kommer att förlora åtkomst till produkter som tilldelats av teamet.

 1. Logga in på ditt konto på manage.autodesk.com och klicka på Användarhantering > Efter användare.
 2. Markera kryssrutan för att välja en eller flera användare. En banderoll visar hur många användare du har valt.
 3. Klicka på Ta bort från teamet.
 4. I bekräftelsefönstret klickar du på Ta bort.

Obs! För tillfället är den enda massåtgärden att ta bort användare i grupp.


Ta bort åtkomst till molnsamarbetsplatser

För samarbetsprodukter kan du behöva vidta ytterligare åtgärder för att inaktivera åtkomst till dina samarbetswebbplatser och projektdata.

 

I följande tabell beskrivs platsåtkomst efter att en användare har tagits bort.

Produkt Användare inaktiverad Användaråtkomst
Autodesk Construction Cloud (ACC) Nej Kvarstår som aktiv
BIM 360 Nej Kvarstår som aktiv
Fusion Team Ja Inaktiv. Kan inte komma åt webbplatsdata
Info360 Nej Kvarstår som aktiv
ShotGrid Ja Inaktiv. Kan inte komma åt webbplatsdata
Forma Ja Inaktiv. Kan inte komma åt webbplatsdata
Tandem Nej Kvarstår som aktiv
Upchain Nej Kvarstår som aktiv

Om en borttagen användare fortfarande är aktiv kontaktar du administratören för samarbetsplatsen för att inaktivera eller ta bort användaren från platsen.

 

Mer information om hur du hanterar användaråtkomst finns i hjälpen för samarbetsprodukten. Om du vill hantera medlemsstatus i BIM 360 eller ACC, se hantera kontomedlemmar.


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.