admin

Klassisk användarhantering


När du loggar in på Autodesk Account kanske du ser Klassisk användarhantering under Användarhantering. I så fall har ni produkter som faller under den klassiska processen. Du kan även se Efter användare, Efter produkt och Efter grupp. I så fall har du även produkter som omfattas av den vanliga användarhanteringsprocessen. Här är några av skillnaderna mellan de två:

 • Klassisk användarhantering:
  • Prenumerationer köps vanligtvis via Autodesks försäljning eller en återförsäljare.
  • Hanteras av en avtalsansvarig och en programvarukoordinator. Den som har köpt prenumerationen utses ursprungligen till avtalsansvarig, men rollen kan tilldelas på nytt senare. Den som ansvarar för avtalet tilldelar en programvarukoordinator som hjälper till att hantera användare.
  • Administratörer tilldelar endast produkter per användare.
 • Användarhantering:
  • Hanteras av primära och sekundära administratörer samt SSO-administratörer.
  • Administratörer tilldelar produkter efter användare, produkt eller grupp.

Klassiska administratörsroller

Klassiska användarhanteringsadministratörer tilldelar användare till program och tjänster i Autodesk Account. Det finns två klassiska administratörsroller för användarhantering, avtalsansvarig och programvarukoordinator:

 • Avtalsansvarig. När du köper en ny licens tilldelas den som ansvarar för avtalet automatiskt rollen som primär administratör. Det kan bara finnas en avtalsansvarig, men en avtalsansvarig kan tilldelas mer än ett avtal.
  Avtalsansvarig:
  • Tar emot bekräftelsemeddelande via e-post
  • Hanterar avtalsförnyelse och fakturering
  • Tilldelas initialt även till att vara programvarukoordinator
  • Kan tilldela någon annan rollen som programvarukoordinator
  • Kan ändras (se Administratörsroller för användarhantering)
 • Programvarukoordinator. Programvarukoordinatorn är en sekundär administratör som hjälper till att hantera användare och meddelanden om nya versioner. Det kan bara finnas en programvarukoordinator per avtal, men en programvarukoordinator kan hantera mer än ett avtal.
  Programvarukoordinatorn:
  • Tilldelas av avtalsansvarig
  • Har endast insyn i användare och produkter för varje tilldelat avtal
  • Får e-postmeddelanden om att hämta nya versioner och uppdateringar
  • Kan endast ändras av avtalsansvarig, som måste kontakta Autodesks support för att kunna göra detta

Lägga till och ta bort användare i klassisk användarhantering

Administratörer lägger till och tar bort användare i Autodesk Account. För att ge användare åtkomst till Autodesks produkter och tjänster, kan du bjuda in dem var för sig eller importera dem tillsammans. Inbjudna användare får en bekräftelse via e-post med en länk för att skapa ett konto med egen e-postadress och eget lösenord. Från sitt konto kan de hämta produkter och få support.

 

Metoderna för att lägga till och ta bort användare skiljer sig mellan klassisk användarhantering och användarhantering. Om du inte använder klassisk användarhantering läser du Lägga till och ta bort användare.

 

För var och en av följande metoder loggar du först in på Autodesk Account på manage.autodesk.com.

Så här lägger du till enskilda användare

 1. Välj Användarhantering > Klassisk användarhantering på navigeringsmenyn.
 2. Klicka på + Lägg till för att visa fönstret Lägga till användare. Ange en användares för- och efternamn och
  e-postadress.
 3. Välj Jag vill lägga till åtkomst till användare nu.
 4. Klicka på Spara och fortsätt.
 5. En användares kontostatus kommer att vara väntande tills han/hon accepterar inbjudan. Användaren kommer inte att ha åtkomst till produkter eller tjänster förrän du har tilldelat dem. Skicka inbjudan igen om en användare inte accepterar den inom sju dagar.

Så här importerar du en lista med användare

 1. Välj Användarhantering > Klassisk användarhantering på navigeringsmenyn.
 2. Klicka på Masstillägg.
 3. Välj ”Jag vill lägga till åtkomst till användare nu”.
 4. Klicka på Spara och fortsätt.

Så här tar du bort användare

Endast administratörer kan ta bort användare från Autodesk Account. Om du tar bort en användare så tas även användarens åtkomst till produkter och tjänster bort, men det personliga Autodesk Account-kontot tas inte bort.

 1. Välj Användarhantering > Klassisk användarhantering på navigeringsmenyn.
 2. Leta reda på och avmarkera en användare.
 3. Klicka på Ta bort för att bekräfta.

Obs! Det går inte att ta bort avtalsansvariga och programvarukoordinatorer förrän deras roller har tilldelats en annan användare.


Tilldela och ta bort tilldelning av produkter och tjänster i klassisk användarhantering

I klassisk användarhantering är det bara avtalsansvariga och programvarukoordinatorer som hanterar åtkomst till produkter, tjänster och supportförmåner. Alternativen varierar beroende på produkt. Se dokumentationen för en lista över tillgängliga tjänster.

 

Vid tidpunkten för produktköpet tilldelas som standard en avtalsansvarig. Om den som ansvarar för avtalet inte kommer att använda produkten, ta bort tilldelningen för att göra platsen tillgänglig för en annan användare.

 

Obs! Om du inte använder klassisk användarhantering, se Tilldela produktåtkomst.

 

För var och en av följande metoder loggar du först in på Autodesk Account på manage.autodesk.com.

Molnprodukter och -tjänster

Du kan tilldela upp till tre användare till alla molntjänster som ingår i din prenumeration.

 1. Välj Användarhantering > Klassisk användarhantering på navigeringsmenyn.
 2. Gör något av följande beroende på om du tilldelar produkter och tjänster till en eller flera användare:
  • Enskild användare – klicka på länken Redigera åtkomst till höger om användarens namnet.
  • Flera användare – klicka på kryssrutan efter namnet och välj Redigera åtkomst i menyn Åtgärder.
 3. Klicka på fliken Produkter och tjänster och pilen bredvid ett avtal för att välja enskilda tjänster.
 4. Välj enskilda tjänster eller klicka på Tilldela alla överst.
 5. Klicka på Spara när du är klar.

Ta bort tilldelning av produkter och tjänster

 1. Välj Användarhantering > Klassisk användarhantering.
 2. Klicka på länken Redigera åtkomst till höger om användarens namn.
 3. Klicka på fliken Produkter och tjänster och pilen bredvid ett avtal för att välja enskilda tjänster.
 4. Avmarkera alternativet Tilldela till höger och klicka på Spara.

Tilldela supportförmåner

Du kan ge upp till sex användare åtkomst till supportförmåner (e-post och chatt) för varje plats du köper.

 1. Välj Användarhantering > Klassisk användarhantering.
 2. Välj fliken Fördelar och pilen bredvid ett avtal för att visa tillgängliga supportförmåner.
 3. Gör något av följande beroende på om du tilldelar webbsupport till en eller flera användare:
  • Om du vill tilldela supportförmåner till en enskild användare klickar du på länken Redigera åtkomst till höger om användarens namn.
  • Om du vill tilldela flera användare supportförmåner markerar du kryssrutan efter namn och klickar på Redigera åtkomst i menyn Åtgärder.
 4. Välj antingen enskilda tjänster eller Tilldela alla.
 5. Klicka på Spara.

Ta bort supportförmånerna

 1. Välj Användarhantering > Klassisk användarhantering.
 2. Välj fliken Fördelar och pilen bredvid ett avtal för att visa tillgängliga supportförmåner.
 3. Avmarkera kryssrutan för enskilda tjänster.
 4. Klicka på Spara.

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer