admin

Hantera grupper


I stället för att tilldela dina användare till produkter en i taget kan du med Autodesk Account organisera användare i grupper och ge alla i gruppen åtkomst till samma produkter. Dessutom kan du skapa grupper som motsvarar specialiserade roller. Du kan till exempel tilldela AutoCAD och Revit till en grupp som heter Arkitekter. Du kan även tilldela Civil 3D och Navisworks Manage till en grupp för mark-, väg- och VA-projektering.

 

Det är viktigt att förstå att grupper i Autodesk Account inte är samma sak som team. Som standard har du automatiskt ett team på ditt konto som alla dina användare och Autodesk-prenumerationer tillhör. Du skapar grupper inom ett team. Om du har ytterligare team, delas de grupperna inte av de andra teamen, även om grupperna har samma användare i olika team. Mer information om team finns i Hantera team.

 

Obs! Grupper stöds inte i klassisk användarhantering. Du kan inte heller lägga till Autodesk Construction Cloud- (ACC) eller ShotGrid-erbjudanden till grupper.

 

För var och en av följande metoder loggar du först in på Autodesk Account på manage.autodesk.com.


Skapa en grupp

 1. Gå till Användarhantering > Efter grupp.
 2. Klicka på Skapa grupp.
 3. Ange ett namn för gruppen och klicka på Skapa grupp.

Lägga till användare i en grupp

 1. Gå till Användarhantering > Efter grupp.
 2. Välj en grupp efter namn.
 3. Klicka på Lägg till användare.
 4. Välj användare i listan som visas.
 5. Om du vill lägga till användare till den valda gruppen genom att överföra en CSV-fil klickar du på Importera.
 6. Klicka på Klar.

Obs! När du tilldelar användare till en grupp så måste du ha tillräckligt många platser tillgängliga för de nya medlemmarna.


Tilldela produkter till medlemmarna i en grupp

 1. Gå till Användarhantering > Efter grupp.
 2. Välj en grupp.
 3. Klicka på Visa tilldelningar.
 4. Välj produkter och klicka på Tilldela.

Tilldelningar är additiva, dvs. en användare kan tilldelas en produkt som standard, och av en eller flera grupper, och får summan av dessa produkttilldelningar. Om en användare tilldelas samma produkt från flera källor i ett team krävs endast en användarplats.

 

Obs! När du tilldelar produkter till en grupp så måste du ha tillräckligt många platser tillgängliga för alla medlemmar i gruppen.


Byta namn på en grupp

 1. Gå till Användarhantering > Efter grupp.
 2. Välj en grupp.
 3. Klicka på Byt namn på grupp under Åtgärder.
 4. Ange ett nytt namn och klicka på Spara ändringar.

Ta bort en grupp

 1. Gå till Användarhantering > Efter grupp.
 2. Välj en grupp.
 3. Klicka på Ta bort grupp under Åtgärder.

Obs! Användare som är tilldelade till produkter individuellt fortsätter att ha åtkomst. Grupphantering påverkar inte enskilda produkttilldelningar.


Skapa en grupp med katalogsynkronisering

Endast för Premium- och Enterprise-avtal: Om ditt team är konfigurerat för enkel inloggning (SSO) kan du synkronisera grupper med användare i organisationens katalog automatiskt. Information om hur du konfigurerar enkel inloggning och katalogsynkronisering finns i Konfigurationshandboken för enkel inloggning.

 

Så här kontrollerar du status för synkroniserade grupper:

 1. Gå till Användarhantering > Efter grupp.
 2. Klicka på Skapa grupp.
 3. Klicka på Synkroniserad. Om alternativet Synkroniserad inte är tillgängligt behöver du uppdatera till ett Premium-avtal. Läs mer på www.autodesk.se/plans.

Om organisationens katalog inte är synkroniserad ber du dina primära administratörer och SSO-administratörer att konfigurera katalogsynkronisering i teaminställningarna. Efter den första installationen kan sekundära administratörer tilldela produkter till synkroniserade grupper.


Vi finns här som hjälp

Använd våra resurser för att hitta den produktdokumentation eller de felsökningsartiklar som du behöver för att lösa ett problem. Din prenumeration låter dig kontakta en representant om du råkar köra fast.