admin

Utse gästanvändare


Du kan ange valfri användare (förutom primär eller sekundär administratör) som gäst. Vanligtvis gör du detta för icke-anställda, som t.ex. entreprenörer eller leverantörer entrepenörer.

 

Så här anger du en användare som gäst:

  1. Logga in på Autodesk Account på manage.autodesk.com.
  2. Gå till Användarhantering > Efter användare.
  3. Sök efter eller välj en användare.
  4. Klicka på Visa information.
  5. Klicka på Ändra roll.
  6. Välj Det här är en gästanvändare under Användarroll.
  7. Klicka på Spara.
  8. Avmarkera Detta är en gästanvändare om du vill ta bort gästbeteckningen för en användare.

Obs! Användare som läggs till i ditt team från en ansluten molnsamarbetsprodukt (som t.ex. Autodesk BIM Collaborate, Autodesk BIM Collaborate Pro eller Autodesk Build) läggs till som gäster som standard.


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer