KONTOHANTERING FÖR ADMINISTRATÖRER

Hantera team


Som standard har du automatiskt ett team i ditt Autodesk Account-konto som alla dina användare och Autodesk-prenumerationer tillhör. Du kan även skapa ytterligare team. Att skapa ytterligare team kan vara till hjälp när ditt företag har flera företag eller organisationer som inte är relaterade, men du vill köpa prenumerationer centralt för hela din organisation. Genom att skapa ett team för varje division så hanterar administratörerna för de teamen bara de prenumerationer deras division betalar för, i stället för alla prenumerationer som din organisation äger. Du kan också flytta prenumerationer mellan team så hanteras de även i fortsättningen under samma primära administratör.

 

Här är några av funktionerna för team:

 • Teamnamn visas i avsnittet Avtalsinformation för ditt konto, så när det är dags att förnya eller fatta inköpsbeslut kan du se vilka prenumerationer som är kopplade till vilka team. På så sätt blir det enkelt att spåra förnyelser.
 • Du kan delegera administratörer till att hantera ett eller flera team. Administratörer kan byta namn på team, bjuda in och tilldela användare till produkter.
 • Du kan filtrera dina användningsrapporter per team för att se hur många användarplatser som används av användarna i teamet. Använd användningsrapportering för att avgöra om de användartilldelningar och affärsbeslut du fattar för ett visst team är effektiva.

Det är viktigt att förstå att team inte är samma sak som grupperna tillgängliga i Autodesk Account. Med hjälp av grupper kan du ordna och tilldela produkter till användare. Istället för att tilldela dina användare till produkter en i taget kan du organisera dem i grupper och hantera dem per roll så att medlemmarna i varje grupp tilldelas åtkomst till samma produkter. Du kan till exempel skapa en grupp för arkitekter som använder AutoCAD. Läs mer i Hantera grupper.

 

Obs! Team stöds inte i klassisk användarhantering.

 

För var och en av följande metoder loggar du först in på Autodesk Account på manage.autodesk.com.


Skapa ett team

När du köper en prenumeration för första gången skapas ett nytt team automatiskt. Alternativt kan du skapa ett nytt team när som helst och flytta prenumerationen till ett annat team.

 

Så här skapar du ett nytt team

 1. Gå till Användarhantering > Efter användare eller Efter produkt.
 2. Klicka på kugghjulsikonen för att öppna Teaminställningar.
 3. Välj Skapa team på menyn Åtgärder.
 4. Ange ett namn för teamet och klicka på Skapa team.

Obs! Om du hanterar en BIM- eller ACC-molnsamarbetsprodukt kan du gå till Hantera Autodesk Account-team med BIM 360-prenumerationer (engelska) för att få mer information.


Byta namn på ett team

Som standard används som teamnamn namnet på den ursprungliga primära administratören som tilldelades när teamet skapades. Men du kan ge ditt team ett mer meningsfullt namn.

 1. Gå till Användarhantering > Efter användare eller Efter produkt.
 2. Välj ett team.
 3. Klicka på kugghjulsikonen för att öppna Teaminställningar.
 4. Klicka på Byta namn.
 5. Ange ett nytt namn och klicka på Spara ändringar.

Ta bort ett team

För tillfället går det inte att ta bort ett team från ditt konto i Teaminställningar. Den primära administratören bör i stället flytta alla prenumerationer till ett annat team. Kontakta sedan Autodesks support för att ta bort teamet.


Visa personuppgifter i rapporter

Användarnamn och andra personligt identifierbara uppgifter (PII) ingår i rapporter och exporterade data om Personuppgifter är aktiverat i teaminställningar. Du kan konfigurera rapportering av personliga uppgifter för ett team.

 1. Gå till Användarhantering > Efter användare eller Efter produkt.
 2. Välj ett team.
 3. Klicka på kugghjulsikonen för att öppna Teaminställningar.
 4. Under Personuppgifter klickar du på rutan för att inkludera personliga uppgifter i dina rapporter.

Om personliga uppgifter är Av för ett eller flera team, visas hashade datavärden för alla team.


Tilldela administratörer till ett team

Du kan tilldela en primär administratör och flera sekundära administratörer till ett team. Var och en av dessa administratörer kan tilldelas mer än ett team. Som standard blir först prenumerationsägaren (köparen) den primära administratören.

 

Så här ändrar du teamets primära administratör

Obs! Endast en sekundär administratör kan bli primär administratör.

 1. Gå till Användarhantering > Efter användare.
 2. Välj ett team.
 3. Välj den användare du vill tilldela som primär administratör.
 4. Klicka på Ändra roll.
 5. Välj Primär administratör och klicka på Spara.
 6. Klicka på Omtilldela primär administratör för att bekräfta ändringen. Den befintliga primära administratören blir en sekundär administratör. Se Administratörsroller för användarhantering för mer information.

 

Så här tilldelar du en sekundär administratör till ett team

 1. Gå till Användarhantering > Efter användare.
 2. Välj ett team.
 3. Välj en användare som ska utses till sekundär administratör.
 4. Klicka på Ändra roll.
 5. Välj Sekundär administratör och klicka på Spara.

Lägg till användare till ett team

Du kan lägga till ett obegränsat antal användare till ett team. Om du lägger till användare till ett team så tas de inte bort från andra team.

 

Obs! Du kan även lägga till användare till ett team via massimport eller via SSO (enkel inloggning).

 1. Gå till Användarhantering > Efter användare eller Efter produkt.
 2. Välj ett team.
 3. Klicka på Bjud in användare.
 4. Lägg till och tilldela användare. Se Lägga till och ta bort användare för mer information.

Lägga till produkter och prenumerationer till ett team

 • Om köparen inte är administratör för något team, skapas automatiskt ett nytt team för prenumerationen.
 • Om köparen är administratör för ett enda team tilldelas prenumerationen till detta team.
 • Om köparen är administratör för mer än ett team, måste ett team tilldelas för den aktuella prenumerationen från Autodesk Account genom följande process:
  • Logga in på manage.autodesk.com
  • Navigera till någon av följande sidor:
   • Startsida
   • Användarhantering > Efter användare
   • Användarhantering > Efter produkt
   • Användarhantering > Efter grupp
   • Fakturering och beställningar > Prenumerationer och avtal
  • För en prenumeration väljs Tilldela till antingen ett befintligt team eller skapa ett nytt team
  • Klicka på Tilldela för att avsluta åtgärden

Vid behov kan du flytta prenumerationen till ett annat team. Om du lägger till platser i en befintlig prenumeration kommer de platserna att vara i samma team som resten av prenumerationen. Prenumerationsägaren tilldelas automatiskt en plats. Om ägaren inte använder produkten kan du tilldela om den platsen till teamet.


Flytta en prenumeration till ett annat team

Endast prenumerationsägaren kan flytta en prenumeration till ett annat team. Användarna eller tilldelningarna flyttas inte när du flyttar en prenumeration. Användare som tilldelats produkten i föregående team flyttas inte automatiskt med prenumerationen. Mer information om hur du tilldelar och tar bort tilldelning av användare finns i Tilldela produktåtkomst.

 

Obs! Endast ej tilldelade platser kan flyttas till ett annat team.

 

Så här flyttar du en prenumeration

 1. Gå till Användarhantering > Efter användare eller Efter produkt.
 2. Välj ett team.
 3. Klicka på kugghjulsikonen för att öppna Teaminställningar.
 4. Välj Flytta prenumerationerna till det här teamet i menyn Åtgärder.
 5. Leta reda på den prenumeration du vill flytta och klicka på Välj. Obs! Om att flytta prenumerationen gör att för många platser tilldelas, tonas knappen Välj ned. Hovra över Välj för att se hur många platser du behöver ta bort tilldelning av.
 6. Granska urvalet och klicka på Skicka.
 7. Klicka på Klart för att stänga fönstret.

 

När du ska kontakta supporten för att flytta en prenumeration

Om något av dessa fall uppstår, kontakta Autodesks support för att flytta en prenumeration till ett annat team:

 • Du är inte prenumerationsägare.
 • Du har en prenumeration med betalning per användning.
 • Du har en Premium-prenumeration och SSO är aktiverat.
 • Om du vill flytta en prenumeration på en molnprodukt (ACC eller Flow Production Tracking).

Fastställ vilket team en prenumeration tillhör

 1. Gå till Fakturering och beställningar > Avtal.
 2. Välj en produkt. Teamnamnet visas i kolumnen Team längst ned på sidan.

Om Flex-token och team

I likhet med en prenumeration läggs Flex till ett team enligt nedan när du köper Flex-token.

 • Om köparen inte är administratör för något team, skapas automatiskt ett nytt team för prenumerationen.
 • Om köparen är administratör för ett enda team tilldelas prenumerationen till detta team.
 • Om köparen är administratör för flera team, måste ett team tilldelas för den aktuella prenumerationen från Autodesk Account genom följande process:
  • Logga in på manage.autodesk.com
  • Navigera till någon av följande sidor:
   • Startsida
   • Användarhantering > Efter användare
   • Användarhantering > Efter produkt
   • Användarhantering > Efter grupp
   • Fakturering och beställningar > Prenumerationer och avtal
  • För en prenumeration väljs Tilldela till antingen ett befintligt team eller skapa ett nytt team
  • Klicka på Tilldela för att avsluta åtgärden

Token från inköpet läggs till teamets tokensaldo. Flex-token som ligger närmast förfallotiden används först.

 

Om du hanterar flera team, kontrollera att Flex-token har lagts till i rätt team efter varje köp. Om så inte är fallet, flytta Flex-token till önskat team. När du flyttar Flex-token flyttas alla återstående token med samma prenumerations-ID till det nya teamet. Tilldelningar och användare flyttas inte med Flex-prenumerationer.


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer