admin

Översikt över användarhantering


Administratörer hanterar produkttilldelningar för sina användare i Autodesk Account. Via funktionen för användarhantering kan administratörer hantera produktåtkomst efter produkt, användare eller grupp.


Videorundtur om användarhantering

Video: Översikt över användarhantering

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer