admin

Översikt över användarhantering


Administratörer hanterar produkttilldelningar för sina användare i Autodesk Account. Via funktionen för användarhantering kan administratörer hantera produktåtkomst efter produkt, användare eller grupp.


Videorundtur om användarhantering

Video: Översikt över användarhantering

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.