admin

Administratörsroller för användarhantering


Administratörer tilldelar användare till produkter och tjänster i Autodesk Account. Användarhantering omfattar tre typer av administratörer:

 • Primär administratör (som standard, avtalsansvarig)
 • Sekundär administratör
 • Admin för enkel inloggning (SSO)

Den primära administratören, en SSO-administratör eller en annan sekundär administratör kan tilldela sekundära administratörer. Sekundära administratörer hjälper till att hantera användare och deras åtkomst till produkter och tjänster. Det kan finnas flera sekundära administratörer, men endast en primär administratör.

 

Obs! Om dina användare hanteras med klassisk användarhantering så kallas dina administratörer för avtalsansvarig och programvarukoordinator.

 

För var och en av följande metoder loggar du först in på Autodesk Account på manage.autodesk.com.


Primär administratör

Det kan bara finnas en primär administratör per team, men samma person kan vara primär administratör för mer än ett team. Den avtalsansvarige (den ursprungliga köparen) blir som standard den primära administratören.

Roller för primär administratör

 • Hantera användare och deras åtkomst till produkter
 • Tilldela sekundära administratörer och SSO-administratörer och ändra den primära administratören
 • Hantera fakturering och förnyelse om rollen avtalsansvarig också innehas
 • Hantera SSO-konfiguration (Single Sign-On; enkel inloggning)
 • Tjäna som huvudsaklig kontaktpunkt för Autodesk

Så här ändras den primära administratören

 

När du ändrar den primära administratören blir den tidigare primära administratören en sekundär administratör.

 1. Gå till Användarhantering > Efter användare.
 2. Välj den sekundära administratör som du vill definiera som ny primär administratör (endast en sekundär administratör kan bli primär administratör).
 3. Klicka på Ändra roll.
 4. Välj Primär administratör och klicka på Spara.
 5. Klicka på Omtilldela primär administratör för att bekräfta ändringen.

Att ändra den primära administratören påverkar inte ägaren till prenumerationen (den person som hanterar betalningar och förnyelser och som tar emot alla e-postmeddelanden om prenumerationer, påminnelser om förnyelse och fakturor). Vid onlineköp kan du endast ändra prenumerationsägare genom att säga upp den aktuella prenumerationen och starta en ny prenumeration.

Så här ändrar du avtalsansvarig

 

För återförsäljarinköp kan du ändra tilldelad avtalsansvarig. Endast den nuvarande avtalsansvarige kan överföra en ny person till rollen som avtalsansvarig. För att göra det använder den aktuella avtalsansvariga personen följande interaktiva formulär.


Sekundär administratör

Sekundära administratörer tilldelas av den primära administratören, en SSO-administratör eller en annan sekundär administratör. Eftersom sekundära administratörer tilldelas per team, har de insyn i alla användare och produkter i teamet. Det kan finnas flera sekundära administratörer i ett team.

Roller för sekundär administratör

 • Hantera användare och deras åtkomst till produkter
 • Tilldela ytterligare sekundära administratörer och ändra den primära administratören
 • Hantera fakturering och förnyelse om man även är avtalsansvarig
 • Visa och exportera rapporter om produktanvändning för alla användargrupper och prenumerationer

Så här tilldelar du en sekundär administratör

 1. Gå till Användarhantering > Efter användare.
 2. Klicka på namnet på den användare du vill tilldela som sekundär administratör.
 3. Klicka på Ändra roll.
 4. Välj Sekundär administratör och klicka på Spara.

SSO-administratör

Precis som primära administratörer kan SSO-administratörer hantera SSO-konfigurering (Single Sign-On; enkel inloggning). Du kan ha flera SSO-administratörer. Med SSO behöver användare bara komma ihåg ett lösenord för att få åtkomst till era nätverksresurser och Autodesks produkter och tjänster. Utan SSO måste varje användare logga in med ett unikt Autodesk-ID och lösenord.

SSO-administratörsroller

 • Hantera användare och deras åtkomst till produkter
 • Tilldela ytterligare sekundära administratörer och ändra den primära administratören
 • Hantera fakturering och förnyelse
 • Visa och exportera rapporter om produktanvändning för alla användargrupper och prenumerationer

Tilldela en SSO-administratör

 1. Gå till Användarhantering > Efter användare.
 2. Klicka på namnet på den användare du vill tilldela som SSO-administratör.
 3. Klicka på Ändra roll.
 4. Välj SSO-administratör och klicka på Spara.

Vi finns här som hjälp

Använd våra resurser för att hitta den produktdokumentation eller de felsökningsartiklar som du behöver för att lösa ett problem. Din prenumeration låter dig kontakta en representant om du råkar köra fast.