KONTOHANTERING FÖR ADMINISTRATÖRER

Administratörsroller för användarhantering


Som administratör tilldelar du användare till produkter och tjänster under användarhanteringsfunktionen i Autodesk Account. Användarhantering omfattar fyra typer av administrativa roller:

 • Primär administratör
  • Ett team kan endast ha en primär administratör. (För mer information om team, gå till Hantera team.)
  • Samma person kan vara primär administratör för mer än ett team. 
  • Som standard tar den ursprungliga köparen - även kallad avtalsansvarig - över rollen som primär administratör.
  • Rollen som primär administratör kan tilldelas en annan person med rollen som sekundär administratör. 
 • Avtalsansvarig
  • Den ursprungliga köparen av licensen blir automatiskt avtalsansvarig.
  • Det finns bara en avtalsansvarig per prenumeration eller avtal.
  • Samma person kan vara avtalsansvarig för flera prenumerationer eller avtal. 
  • Rollen som avtalsansvarig kan bytas ut för licenser som köpts via återförsäljare men inte för licenser som köpts från Autodesk store. (Se interaktivt formulär för ändring av avtalsansvarig nedan.)
 • Sekundär administratör
  • Ett team kan ha flera sekundära administratörer.
  • Sekundära administratörer tilldelas av den primära administratören, en annan sekundär administratör eller en SSO-administratör.
  • Sekundära administratörer har insyn i användare och produkter för teamet som de tilldelats.
 • Admin för enkel inloggning (SSO)
  • Ett team kan ha flera SSO-administratörer.
  • SSO-administratörer kan hantera SSO-konfigurering (precis som en primär administratör).

Observera: Om du hanterar användare under klassisk användarhantering i Autodesk Account så utförs den primära administratörsrollen av avtalsansvarig och den sekundära administratörsrollen av programvarukoordinatorer. För mer information, se Klassisk användarhantering.


Administratörens ansvarsområden

Primär administratör

 • Hantera användare och deras åtkomst till produkter
 • Tilldelar sekundära administratörer, SSO-administratör och kan tilldela en annan sekundär administratör som primär administratör.
 • Kan hantera konfiguration för enkel inloggning (SSO)
 • Tjäna som kontaktperson för Autodesk

Avtalsansvarig

 • Tar emot meddelanden om prenumerationer och avtal
 • Hanterar fakturering och förnyelser
 • Tilldelar nya prenumerationer till ett team
 • Flyttar prenumerationer till ett annat team (för detta krävs även en roll som primär eller sekundär administratör)
 • Är huvudsaklig kontaktperson för Autodesk

Sekundär administratör

 • Hantera användare och deras åtkomst till produkter
 • Tilldelar ytterligare sekundära administratörer och kan ändra den primära administratören
 • Hanterar fakturering och förnyelse (för detta krävs även rollen som avtalsansvarig)
 • Granskar och exporterar rapporter om produktanvändning åt alla team 

SSO-administratör

 • Hantera användare och deras åtkomst till produkter
 • Tilldelar ytterligare sekundära administratörer och kan ändra den primära administratören
 • Granskar och exporterar rapporter om produktanvändning åt alla team inom enanvändarprenumerationer och Flex (obs: exkluderar Token Flex).

Så här omfördelas administratörsroller

Ändra den primära administratören

 

När du ändrar den primära administratören blir den tidigare primära administratören en sekundär administratör.

 1. Logga in på Autodesk Account på manage.autodesk.com.
 2. Gå till Användarhantering > Efter användare.
 3. Välj den sekundära administratör som du vill definiera som ny primär administratör (endast en sekundär administratör kan bli primär administratör).
 4. Klicka på Ändra roll.
 5. Välj Primär administratör och klicka på Spara.

Obs: En ändring av den primära administratörsrollen påverkar inte den avtalsansvariges roll som fortsätter att hantera betalningar, förnyelser och ta emot e-postmeddelanden om prenumerationer, förnyelser, påminnelser och fakturor.

Så här ändrar du avtalsansvarig

 

Rollen som avtalsansvarig kan bytas ut för licenser som köpts via återförsäljare men inte för licenser som köpts från Autodesk store. Endast den nuvarande avtalsansvarige kan överföra en ny person till rollen som avtalsansvarig. För detta använder aktuell avtalsansvarig följande interaktiva formulär.

Ändra en sekundär administratör

 1. Logga in på Autodesk Account på manage.autodesk.com.
 2. Gå till Användarhantering > Efter användare.
 3. Klicka på namnet på den användare du vill tilldela som sekundär administratör.
 4. Klicka på Ändra roll.
 5. Välj Sekundär administratör och klicka på Spara.

Ändra en SSO-administratör

 1. Logga in på Autodesk Account på manage.autodesk.com.
 2. Gå till Användarhantering > Efter användare.
 3. Klicka på namnet på den användare du vill tilldela som SSO-administratör.
 4. Klicka på Ändra roll.
 5. Välj SSO-administratör och klicka på Spara.

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer