Kontohantering för utbildning

Förbereda en lektion som lärare


Om du är lärare och har rätt att använda Autodesk Education-avtalet kan du tilldela Autodesk-produkter till dina studenter. Du får tillgång till 125 prenumerationer för en användare för varje produkt från Autodesk Education Community. Dessutom kan studenter som tilldelats en produkt installera den på upp till tre enheter.

 

Om du tilldelar produkter på det här sättet kan studenterna hoppa över bekräftelsen i berättigandeprocessen. Studenterna är emellertid bundna till ditt berättigande och de förlorar tillgången till produkter om din behörighet går ut.


Skapa ett konto och bekräfta din behörighet

Om du inte har arbetat med Autodesk tidigare, kan du skapa ett Autodesk-konto för att använda produkter under Education-avtalet. Om du redan har ett Autodesk-konto loggar du in på ditt konto på sidan Skaffa produkter (engelska) och går vidare till Bekräfta berättigande för studenter och lärare.

 1. Gå till autodesk.com/eligibility för att skapa ett utbildningskonto och bekräfta att du är behörig.
 2. Se videon ”Så fungerar det” på den sidan för en fullständig beskrivning av processen.
 3. Klicka på Kom igång.
 4. Följ instruktionerna på skärmen och ange grundläggande information om din skola och dig själv.
 5. När din kontoinformation har skickats så får du ett e-postmeddelande där du kan verifiera din e-postadress. Klicka på länken i e-postmeddelandet för att aktivera ditt konto.

Få tillgång till de produkter du behöver

 1. Logga in på sidan Hämta produkter (engelska) och välj fliken Klass/Labb.
 2. Välj Utbildningsprenumerationer för en användare och klicka på Godkänn. Du behöver bara göra detta val första gången du öppnar fliken Klass/Labb. Obs! Detta är ett engångsval. Du kan inte byta till en nätverkslicens senare. Om du behöver både en prenumeration för en användare och en nätverkslicens, bör en administratör skapa ett separat konto för att ge dig åtkomst till nätverksprodukter.
 3. Klicka på Aktivera klass och klicka sedan på Bekräfta i bekräftelsefönstret.
 4. I bekräftelsefönstret väljer du Hämta fler produkter eller Tilldela användare. Om du väljer Tilldela användare, öppnas Autodesk Account där du kan tilldela produkter till studenter.

Lägg till studenter i ditt konto och tilldela dem till produkter

Du kan ge en student eller kollega i din organisation administratörsrättigheter för att hjälpa dig lägga till och tilldela studenter. Tilldela så många sekundära administratörer som du behöver. Se Administratörsroller för användarhantering.

 1. Logga in på sidan Hämta produkter på autodesk.com/eligibility (engelska).
 2. Klicka på Hantera användare för en vald produkt. Då kommer du till Autodesk Account, där du lägger till och tilldelar studenter och hanterar dina prenumerationer.
 3. I Autodesk Account kan du tilldela studenter produktprenumerationer antingen som en klass eller individuellt. Gör något av följande:
  • Gå till Användarhantering > Efter grupp för att ställa in studenterna i din klass som en grupp och tilldela produkter till den gruppen. Om du vill skapa och hantera en grupp, se Hantera grupper.
  • Gå till Användarhantering > Efter användare om du vill tilldela studenter individuellt eller i grupp med ett kalkylblad. Klicka på Bjud in användare och välj sedan Bjud in enskild för att lägga till enskilda studenter. Eller välj Importera för att ladda upp ett kalkylblad. Se Lägga till och ta bort användare.

Obs! När du öppnar en produkt för en klass tilldelas du automatiskt en prenumeration för en användare för egen användning.


Meddela dina studenter

När du tilldelar en student en produkt så får studenten automatiskt ett eller två e-postmeddelanden från Autodesk, beroende på om de har ett Autodesk Account-konto.

 • Studenter med Autodesk Account-konto får ett e-postmeddelande som bekräftar att de kan ladda ned den tilldelade produkten. E-postmeddelandet innehåller en länk till Autodesk Account, där studenterna loggar in med sina egna e-postadresser och lösenord. När studenten har loggat in kan han eller hon ladda ned programvara för den produkt han eller hon tilldelats och installera den på upp till tre datorer.
 • Studenter som inte har något Autodesk Account-konto får två e-postmeddelanden från Autodesk. I det första e-postmeddelandet ges instruktioner om hur man skapar ett eget Autodesk Account-konto. Det andra e-postmeddelandet innehåller en länk till den plats i kontot där man kan ladda ned tilldelade produkter.

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer