Kontohantering för utbildning

Programvara för utbildningsinstitutioner


Lärare, labbadministratörer och IT-administratörer på berättigade utbildningsinstitutioner kan få kostnadsfri tillgång till Autodesks programtitlar för installation i klassrum och labb. De flesta Autodesk-produkter är tillgängliga för utbildningsåtkomst, inklusive webbaserade tjänster som Fusion 360. Se Education Community-webbplatsen (engelska) .

 

Alla Autodesks programvaror och tjänster finns på engelska. Vissa titlar kan också finnas tillgängliga på ytterligare språk. Mer information om specifika titlar finns på Autodesks produktsida. Tillgång till produkter omfattar den aktuella versionen plus upp till tre tidigare versioner (om tillgängliga).

 

Om du vill ha hjälp med ditt utbildningskonto, se Autodesk Educations Support (engelska) .

 

Obs! Kostnadsfria Autodesk-program och/eller -molntjänster gäller i enlighet med godkännande och efterlevnad av villkoren i användarvillkoren och/eller andra villkor (engelska) som medföljer sådan programvara eller molnbaserade tjänster. Program och molntjänster som omfattas av en utbildningslicens eller prenumeration får endast användas av berättigade användare (engelska) , endast i utbildningssyfte (engelska) och får inte användas i kommersiella, professionella eller andra syften med vinstintresse.


Berättigande

Berättigade utbildningsinstitutioner är behöriga till Autodesks utbildningsprogram och -tjänster. En kvalificerad utbildningsinstitution är en institution som har ackrediterats av en behörig statlig myndighet för att i första hand undervisa de registrerade studenterna. Detta omfattar alla ackrediterade offentliga och privata skolor, inklusive:

 • Grundskolor
 • Gymnasieskolor
 • Högskolor, universitet och tekniska skolor
 • Hemundervisningsprogram som tillhör ett nationellt erkänt hemutbildningsorgan (eller ett som uttryckligen har godkänts av en lokal skolstyrelse som ett godtagbart alternativ till en ackrediterad utbildningsinstitution)

Följande typer av organisationer är inte berättigade utbildningsinstitutioner:

 • Icke-ackrediterade utbildningsinstitutioner
 • Utbildningscenter
 • Kyrkor, sjukhus, hälso- och sjukvårdssystem och offentliga bibliotek
 • Forskningslaboratorier
 • Omskolningsprogram

Om din organisation inte är berättigad, se Alternativ för organisationer som inte är berättigade.

 

Obs! De flesta utbildningsinstitutioner världen över är berättigade till utbildningsåtkomst. Undantag är institutioner i länder som omfattas av Förenta staternas handelsembargo. Mer information finns i Exportöverensstämmelse (engelska) .


Användningsbegränsningar

Utbildningsåtkomst till programvara och tjänster får endast användas i syften som är direkt kopplade till lärande, undervisning, forskning och utveckling. De får inte användas i kommersiella eller professionella ändamål eller andra syften med vinstintresse. Tillgång till programvara och tjänster kan dock användas för att utforma, skapa och förmedla information i Autodesks designtävlingar.

 

Mer information om vilka som är berättigade finns i Förstå berättigande för administratörer och lärare på institutioner.

 

Användningsområden som inte är berättigade i utbildningssyfte inkluderar:

 • Anläggningsanvändning: Det är inte tillåtet att designa, bygga och underhålla en utbildningsinstitutions fysiska byggnadsstrukturer.
  Undantag: En utbildningsinstitution får fortsätta att använda specifika versioner av programvaran för för anläggningar om sådan användning tidigare beviljats i ett licensavtal eller ett separat avtal.
 • Forskning: Forskning som bedrivs av kommersiella program eller enheter som drivs av eller är anknutna till utbildningsinstitutet för kommersiellt syfte är inte tillåten.
  Undantag: Akademisk forskning som genomförs och publiceras av studenter eller lärare som en del av utbildningsinstitutionens ackrediterade utbildningsprogram är tillåten.

Mer information finns i Alternativ för organisationer som inte är berättigade.


Molntjänster

Följande molntjänster är tillgängliga via Education-underhållsavtalet:

 • Rendering – Skapa mer fotorealistiska bilder och panoraman över dina designer på kortare tid.
 • Energianalys för Revit – Jämför energi- och livscykelkostnader för olika designalternativ och fatta väl underbyggda beslut som hjälper dig att skapa mer hållbara designer.
 • Autodesk Green Building Studio – Optimera energieffektiviteten och arbeta för koldioxidneutralitet med flera designiterationer.
 • Optimering för Autodesk Inventor – Testa flera olika designförslags funktion med hjälp av molnbaserad designsimulering för Autodesk Inventor.
 • Konstruktionsanalys för Revit – Utöka designmodeller från Autodesk Revit till molnet och analysera dem där som en del av BIM-processen (byggnadsinformationsmodeller).
 • Autodesk MockUp 360 – Arbeta med leverantörer och kunder i en enkel, molnbaserad miljö genom att använda detta verktyg för samarbete i realtid och digitala prototyper.
 • Autodesk Process Analysis 360 – Modellera, studera och optimera dina tillverkningsprocesser. Identifiera flaskhalsar från planering till layout och öka effektiviteten.
 • Autodesk Remote-programvarutjänst – Styr Autodesk-programvara som är installerad på din primära dator från en fjärrdator eller iPad och få tillgång till originaldesigndata. Med iPad-appen, som endast är kompatibel med Autodesk® Inventor-programvara, kan du arbeta var som helst om du har en Internetanslutning.

Läs mer om Autodesks molntjänster i Molntjänster (engelska) .

Molnlagringstilldelningar

Kunder med underhållsavtal får 25 GB molnbaserat lagringsutrymme per namngiven användare i avtalet. Avtalsadministratörer kan utse en namngiven användare per plats i ett aktivt avtal.

 

Om du till exempel registrerar dig för 1 250 användare, kommer din utbildningsinstitution att få 31 250 GB (1 250 x 25 GB) molnlagringsutrymme från Autodesk.

 

För närvarande kan du inte kombinera lagring mellan namngivna användarkonton och lagringen aggregeras inte: ett namngivet användarkonto kan ha ett maximalt lagringsutrymme på 25 GB.


Tidigare utbildningslicenser

I mars 2020 ändrade Autodesk tillgången till utbildning från en treårsperiod till ett år. Om du för närvarande har en fristående (individuell) licens för en användare på ett eller tre år av Autodesk-program som utfärdats före augusti 2020, kommer licensen att fortsätta att gälla under hela sin giltighetstid. När den upphör att gälla måste du bekräfta att du är behörig för Education-avtalet och sedan ladda ned produkten för att aktivera din licens. Du behöver inte installera om.

 

I mars 2023 ändrade Autodesk tillgången till utbildningsinstitutioner med utbildningslicenser från en avtalstid på ett år till tre år. Vi har automatiskt förlängt utbildningsinstitutioner med flera användaret/nätverkslicensåtkomst till 3 år från förvärvsdatumet för Autodesks programvara. Om institutioner har haft licensen i 1 år får de ytterligare 2 års åtkomst och om de har haft licensen i 2 år får de ytterligare ett års åtkomst. Institutionens IT-administratörer eller lärare behöver bara återaktivera sin licens med sitt ursprungliga serienummer för att fortsätta använda programvaran. Vid nedladdning av flera användare/nätverkslicens efter den 28 mars 2023 är den giltig under en treårsperiod och inga ytterligare åtgärder krävs. Efter treårsperioden rekommenderar vi att du uppgraderar licensen via Education Community (engelska) för att säkerställa oavbruten åtkomst i deras labb- eller klassrumsmiljö.


Licens- och prenumerationsvillkor

Utbildningsinstitutionslicenser tillåter automatiskt följande antal användare och enheter:

 • Nätverkslicenser – 3 000 samtidiga användare
 • Platser för flera användare, fristående licenser – 1 250 enheter

Om du vill lägga till fler än 3 000 användare eller 1 250 enheter kontaktar du Autodesks support (engelska) .

 

Obs! Se till att du registrerar den ursprungliga licensen på registeronce.

 

Användningsvillkoren (engelska) innehåller villkoren för användning av programvaran via Education-avtalet. Mer information om villkor som kompletterar Användarvillkoren finns i Utbildningsanvändare – ytterligare villkor (engelska) .

 

Förutom Användarvillkoren på webbplatsen som gäller för alla kunder som använder Autodesks webbplats, omfattas din tillgång till Education Community (engelska) också av deSärskilda villkoren för utbildning (engelska) .

 

Autodesk Drive och andra webbtjänster erbjuds enligt användarvillkoren. Villkoren som gäller för en viss tjänst kan variera, så se till att du läser igenom de villkor som medföljer varje tjänst. Dessa villkor gäller utöver eventuella villkor som gäller för användning av Autodesk-program som är kopplade till en tjänst och webbplatsens användningsvillkor för autodesk.com och andra Autodesk-webbplatser.


Verifiering och sekretess

För att vi ska kunna fortsätta att erbjuda kostnadsfri professionell programvara för användning inom utbildningsväsendet, har Autodesk anlitat SheerID, en tredjeparts verifieringstjänstleverantör, för att verifiera att användarna är berättigade till utbildningsåtkomst. För att bekräfta berättigande måste användarna kunna styrka sin inskrivning, anställning eller entreprenörsstatus hos en kvalificerad utbildningsinstitution. Se Bekräfta att administratörer och lärare vid institutioner är berättigade.

 

Att skydda våra kunders privatliv är viktigt för Autodesk. Mer information om hur dina personliga data samlas in, används och delas hittar du i Autodesks sekretesspolicy (engelska) .


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer