Kontohantering för utbildning

Bekräfta behörighet som administratör


Lärare och labbadministratörer för utbildningsinstitutioner måste bekräfta att de har rätt att få åtkomst till utbildningslicenser för flera användare och nätverk. Som en del av denna process kan du bli ombedd att tillhandahålla dokumentation om anställning vid en berättigad utbildningsinstitution.

 

Viktigt! Börja bekräfta din behörighet i ett tidigt skede för att säkerställa att du har åtkomst till programvaran när kurserna börjar. Om din skola inte redan är angiven som berättigad utbildningsinstitution kan det ta sju dagar eller mer att validera den. När din behörighet bekräftats, får du ett års kostnadsfri* tillgång till Autodesks programvaror och tjänster från Autodesk Education Community (engelska). (Du kan förnya åtkomsten varje år du är berättigad till det.)


Bekräfta att du är behörig och skapa ett konto

Du behöver ett Autodesk Education-konto för att kunna distribuera programvara till flera användare eller enheter på din institution. Om du arbetar på ett regionalt kontor eller ett distriktskontor och ansvarar för programvaruinköp för flera utbildningsinstitutioner, måste du skapa ett separat konto för varje institution.

 

Så här bekräftar du din institutions berättigande och skapar ett konto:

 1. Gå till sidan Hämta produkter (engelska).
 2. Se videon Så fungerar det på den sidan för att se en fullständig beskrivning av processen att bekräfta berättigande och öppna ett konto om du inte redan har ett.
 3. Klicka på Kom igång på den sidan.
 4. Följ instruktionerna på skärmen och ange grundläggande information om din skola och dig själv. När du uppmanas att välja din utbildningsroll väljer du något av följande:
  1. Välj IT-administratör om du planerar att distribuera programvara till flera användare eller enheter för din institutions räkning.
  2. Välj Lärare om du tänker använda programmet tillsammans med dina elever.
 5. Efter det att din kontoinformation har skickats så får du ett e-postmeddelande där du kan verifiera din e-postadress. Klicka på länken i e-postmeddelandet för att aktivera ditt konto.

Krav på ytterligare dokumentation

I vissa fall kan du bli ombedd att uppvisa ytterligare bevis på berättigande avseende:

 • Ditt fullständiga namn (måste överensstämma med det namn som visas i skolregistreringen)
 • Utbildningsinstitutionens fullständiga namn
 • Ett datum inom den aktuella utbildningsperioden.

Här följer några exempel på lämpliga dokument, under förutsättning att de innehåller ovanstående information:

 • Officiellt brev från utbildningsinstitutionen (du kan använda den här mallen)
 • Registreringskvitto
 • Terminsavgiftskvitto
 • Student- eller anställnings-ID (foto krävs inte)
 • Utskrift
 • Fakultetslistor på skolans webbplats

Du har upp till 14 dagar på dig att överföra ett lämpligt dokument. När du har överfört din dokumentation kan det ta ett par dagar innan din behörighet har bekräftats av SheerID, vår tredjepartsleverantör av verifieringstjänster.

 

När du har bekräftat att du är behörig får du en bekräftelse via e-post där du hälsas välkommen till Education Community.


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer