Kontohantering för utbildning

Alternativ för ej berättigade institutioner


Utbildningsinstitutioner som inte är berättigade till kostnadsfri Autodesk-programvara kan ha andra alternativ, däribland utbildning, deltagande i medlemskapsorganisationer och tillgång till programvara för ideella organisationer.


Utbildning

  • Kurser för kommersiella kunder – Autodesks auktoriserade utbildningscenter ger utbildning, stöd för produktbehärskning, tentamensförberedelser med prov och certifiering för Autodesks produktanvändare. För att söka efter ett auktoriserat utbildningscenter eller lära dig mer om att bli ett auktoriserat utbildningscenter, gå till Autodesks utbildningswebbplats (engelska).
  • Kurser för studenter och lärare – auktoriserade utbildningspartners ingår i Autodesks community för utbildningspartners världen över. Auktoriserade utbildningspartners erbjuder kurser, stöd för lärare och elever, utbildningsutveckling, kursanpassning, certifiering och andra tjänster till akademiska kunder som använder Autodesks produkter. För att söka efter en auktoriserad utbildningspartner eller läsa mer om hur du blir en besöker du Autodesks utbildningswebbplats (engelska).
  • Omskolningsprogram – organisationer som deltar i statligt finansierade program för omskolning av friställda arbetstagare uppfyller vanligtvis inte definitionen på berättigad utbildningsinstitution. Din organisation kan dock vara berättigad att gå med i programmet Auktoriserat utbildningscenter (engelska).

Medlemskapsorganisationer och fackföreningar

Medlemskapsutbildningsprogrammet är ett samarbete mellan Autodesk och den nationella ledningen för stora nordamerikanska fackföreningar. Detta projekt omfattar personal som hanterar medlemskapsutbildningsprogram. Programmet stöder medlemskapsorganisationer som utbildar, testar och certifierar sina medlemmar. Läs mer på webbplatsen för medlemskapsutbildning (engelska).

Så registrerar du dig

Medlemskapsutbildningsprogrammet finns för närvarande tillgängligt i Nordamerika, Irland och Australien. Så här registrerar du dig i programmet:

  1. Fyll i registreringsformuläret för leverantörer av medlemskapsutbildning och skicka tillbaka det till en utsedd distributör eller Autodesk.
  2. Läs mer i programguiden för leverantörer av medlemskapsutbildning.
  3. Granska och underteckna avtalet om programmet för medlemskapsutbildning.
  4. Betala den årliga prenumerationsavgiften innan du beställer programvaruprenumerationer.

Registreringskontakter


Ideella organisationer

  • Autodesks donationsprogram på TechSoup ger dig tillgång till designprogram som kan användas av ideella organisationer och välgörenhetsorganisationer i hela USA.
  • Autodesk Technology Impact Program (engelska) donerar programvara till ideella organisationer som behöver tillgång till designprogram för att kunna göra gott.

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer