Kontohantering för utbildning

Lärarguide till Education-avtalet


Om du är lärare kan du följa stegen i den här guiden för att få kostnadsfri tillgång till Autodesk-program via Autodesk Education-avtalet. Du kan både få egen tillgång till programmet och hjälpa dina studenter att få det.

 

Metoden för att hämta produkter åt dig själv beror på om någon redan har tilldelat dem till dig.

 

Det finns flera olika alternativ för att skaffa produkter åt dina studenter:

 • Tilldela produkter till dina studenter och bekräfta att de är behöriga. Du kan tilldela varje produkt till upp till 125 studenter. Det här är det rekommenderade alternativet.
 • Be dina studenter att installera produkter själva och bekräfta sin egen behörighet.
 • Distribuera nätverkslicenser för delade datorer i ett labb eller klassrum.

  Obs! När du gjort ditt val mellan det första och det andra alternativet kan det inte ändras. Om du både behöver prenumerationer för en användare och nätverkslicenser bör administratören skapa separata konton för nätverksprodukter.

Hur du inhämtar produktåtkomst för dig själv eller för dina studenter beskrivs i de följande avsnitten. Behöver du mer hjälp under resans gång klickar du på en länk för att komma till en detaljerad artikel.


Lärare som installerar produkter som har tilldelats dem

Du bör ha fått ett e-postmeddelande från Autodesk som berättar vilka produkter en kollega har tilldelat och var du kan ladda ned dem. Hur du får tillgång till programvaran varierar och beror på om du har ett Autodesk Account-konto.


Lärare som skaffar produkter åt sig själva

Även om du inte har tilldelats någon produkt kan du på egen hand skaffa ett kostnadsfritt Autodesk-program. Som lärare kan du skapa ett konto och bekräfta din behörighet till Autodesk Education-avtalet. Följ dessa steg:

 1. Bekräfta din behörighet, med e-postadressen du har fått från skolan genom att gå till sidan Hämta produkter (engelska) och klicka på Kom igång. Detta innebär validering av din roll som lärare vid en berättigad utbildningsinstitution.
 2. Obs!lämna in ytterligare dokumentation

 3. Skapa ett Autodesk-konto genom att klicka på länken Slutför kontoinställning i e-postmeddelandet som skickas till dig när du har slutfört din utbildningsprofil.

 4. Ladda ned och installera programvaran från sidan Hämta produkter (engelska).
  Viktigt: Även om programvaran redan är installerad på enheten du använder, måste du klicka på Ladda ned på produktkortet för att aktivera din produktbehörighet.

 5. Starta produkten, logga in på Autodesk Account-kontot och börja använda din programvara.
  Obs! När du har loggat in i webbläsaren måste du eventuellt klicka på Gå till produkt för att återgå till programvaran.

Lärare som tilldelar produkter till sina studenter (rekommenderas)

Lärare som uppfyller våra behörighetskrav måste skaffa och hantera ett eget Autodesk Account-konto. Du kan tilldela och ta bort tilldelningen av Autodesk-produkter till högst 125 studenter per produkt. Studenter behöver inte individuellt bekräfta sin egen behörighet, eftersom den är knuten till lärarens behörighet. Varje student måste dock ha ett eget Autodesk Account-konto.

 

Innan skolterminen börjar ska lärare hänvisa sina studenter till Studentguide till Education-avtalet, där de kan följa stegen under Studenter som installerar produkter som har tilldelats dem.

 

Följ dessa steg:

 1. Bekräfta din behörighet, med e-postadressen du har fått från skolan genom att gå till sidan Hämta produkter (engelska) och klicka på Kom igång. Detta innebär validering av din roll som lärare vid en berättigad utbildningsinstitution.
 2. Obs!lämna in ytterligare dokumentation

 3. Skapa ett Autodesk-konto genom att klicka på länken Slutför kontoinställning i e-postmeddelandet som skickas till dig när du har slutfört din utbildningsprofil.

 4. Få tillgång till produkterna som du vill tilldela

 5. Tilldela produkter till dina studenter

Lärare som ber studenter att skaffa sig programvara på egen hand

Lärare kan be studenterna att fastställa sin egen behörighet och få egen tillgång till programvaran. Som vägledning för dina studenter kan du hänvisa dem till avsnittet Studenter som skaffar produkter åt sig själva i Studentguide till Education-avtalet.


Lärare som distribuerar nätverkslicenser för delade datorer

Lärare kan välja att använda en nätverkslicensserver för att distribuera licenser för upp till 3 000 studenter per produkt. Klassrums- eller laboratoriemaskiner hanteras med hjälp av serienummer. Du kan antingen be skolans IT-administratör att distribuera produkterna eller göra det själv. Se Administratörsguide till Education-avtalet.

 

Obs! För att kunna använda vissa produkter, som Fusion 360 eller InfraWorks, måste studenterna bekräfta sin behörighet samt ha ett eget Autodesk Account-konto.


Lärare som tar behörigheter från studenter

På grund av begränsningen till 125 studenter per produkt kommer du att vilja flytta produkttilldelningar från de nuvarande till de nytillkommande studenterna när en skoltermin avslutas och en annan snart kommer att börja.

 

Så här tar du bort behörigheter från studenter: Ta bort studenter från deras produkttilldelning i Autodesk Account.

 

Obs! Dina studenter meddelas inte automatiskt när deras produkttilldelning upphör. Om studenter vill fortsätta att få kostnadsfri tillgång till Autodesk-program kan de följa avsnittet ”Studenter som installerar produkter åt sig själva” i Studentguide till Education-avtalet.


Lärare som förnyar produktåtkomst

För att kunna fortsätta använda utbildningsprogramvaran måste du förnya din behörighet varje år.  Du kan kontrollera förnyelsedatumet genom att gå till sidan Hämta produkter (engelska). Logga in och titta på din anpassade banner längst upp på sidan. Kom också ihåg att kontrollera din e-post, eftersom Autodesk skickar en påminnelse via e-post 30 dagar innan din behörighet löper ut.

 

Om du vill förnya din utbildningsåtkomst till Autodesk-program, se Förnya åtkomst till utbildningsprogram.

 

Obs! Om du missar ditt förnyelsedatum måste du starta om åtkomsten till din utbildningsprogramvara och eventuella tidigare prenumerationer, även om en produkt redan är installerad.


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer