Kontohantering för utbildning

Berättigande till Education-avtalet


Behöriga studenter och lärare är de som uppfyller minimiålderskravet och är registrerade hos, anställda av eller underleverantörer till en kvalificerad utbildningsinstitution. En kvalificerad utbildningsinstitution är en institution som har ackrediterats av en behörig statlig myndighet för att i första hand undervisa de registrerade studenterna. Detta inkluderar grundskola, gymnasium och universitet.

 

Se Användarvillkoren för Education (engelska) för mer information.


Studenter

Berättigade studenter är även de som uppfyller kraven på minimiålder och deltar i följande:

 • Hemundervisning
  Hemundervisade elever är berättigade om de kan uppvisa dokumentation om medlemskap i ett nationellt erkänt hemundervisningsorgan (eller ett som har godkänts av en lokal skolstyrelse som ett godtagbart alternativ till en godkänd utbildningsinstitution).
 • Examensarbete och masterarbete
  Studenter kan delta i Education-avtalet för att genomföra examensarbete eller masterarbete. Detta omfattar projektämnen som kan ha tillhandahållits av en branschpartner, under förutsättning att aktiviteten ingår i studentens examen.
 • Lärlingsarbete (Österrike, Tyskland, Schweiz och Storbritannien)
  Om vissa villkor är uppfyllda kan studenter som deltar i ett företags lärlingsprogram installera eller använda programvara som de fått åtkomst till via Education-avtalet på en företagsdator. Mer information finns i Alternativ för okvalificerade organisationer.

Lärare och fakultetsmedlemmar

Berättigade lärare är anställda och fristående underleverantörer som har det primära syftet att utbilda registrerade studenter på en behörig utbildningsinstitution.


Autodesks sponsrade tävlingsdeltagare och mentorer

Studenter som är registrerade och godkända som tävlande i Autodesk-sponsrade tävlingar, samt mentorer som ger dem coachning och instruktioner, är berättigade till Education-avtalet.

 

En lista över Autodesk-sponsrade tävlingar finns på Tävlingar (engelska).


Inte berättigad till Education-avtalet

 • Kursdeltagare vid utbildningscenter och omskolningsprogram
  Eftersom utbildningscenter och omskolningsprogram inte är berättigade utbildningsinstitutioner, är användare som deltar i sådana kurser inte berättigade till Education-avtalet. Om du bara vill använda programmet en kortare tid kan du registrera dig för en kostnadsfri 30-dagars testversion.
 • Professionella instruktörer
  Professionella instruktörer och frilansare som arbetar på ett auktoriserat utbildningscenter (engelska), en Autodesk-återförsäljare eller en oberoende utbildningsleverantör omfattas inte av Education-avtalet. Du kan köpa en Autodesk-programvaruprenumeration eller få åtkomst till en prenumeration som tillhör ett auktoriserat utbildningscenter du är anställd på eller en organisation som du tillhör.

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer