GRUNDERNA I KONTOHANTERING

Avbryt en prenumeration


För att avbryta och returnera en nyligen köpt prenumeration, gå till kontakta support. För att förhindra förnyelse av en aktiv prenumeration behöver du stänga av automatisk förnyelse i ditt Autodesk-konto. Din nuvarande prenumeration kommer att vara aktiv till utgångsdatumet. Om du bestämmer dig för att fortsätta med din prenumeration kan du aktivera automatisk förnyelse igen innan slutdatumet.


Viktigt! Information om hur du får åtkomst till dina data när prenumerationen gått ut:

  • Projektfiler: Du kan fortsätta att visa filer på din enhet med ett kostnadsfritt Autodesk-visningsprogram.
  • Molnlagring: Du kan komma åt dokument som lagras i molnet i 30 dagar efter att prenumerationen löpt ut. Efter 30 dagar kan du förlora åtkomsten till eventuellt lagringsutrymme som har beviljats genom prenumerationen.

Inaktivera automatisk förnyelse

  1. Logga in på ditt konto.
  2. I Fakturering och beställning > Prenumerationer och avtal väljer du en produkt för att öppna prenumerationsinformationen. Om du ser en Hantera-knapp följer du stegen för att Ändra förnyelse efter beställningsnummer.
  3. Bläddra ned till avsnittet Information om förnyelse och klicka på Inaktivera för inställningen Automatisk förnyelse.
  4. Följ instruktionerna för att slutföra ändringen.
    Obs! Om du har stängt av automatisk förnyelse tillfälligt så måste du aktivera den igen före utgångsdatumet för att förnyelsen ska genomföras.

Starta om en prenumeration

Du kan inte starta om utgångna prenumerationer. Om du vill förnya åtkomsten till programvara och tjänster, köper du en ny prenumeration online eller från en Autodesk-auktoriserad återförsäljare.

 

Om du har avbrutit prenumerationen genom att stänga av automatisk förnyelse, men prenumerationen ännu inte har upphört, följ instruktionerna för att Förnya en prenumeration.

Avbryt en kostnadsfri testversion

Din testversion av programvaran upphör automatiskt att gälla efter 30 dagar. Om du vill uppgradera från en testversion till en prenumeration, se Konvertera en testversion till en prenumeration.


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer