GRUNDERNA I KONTOHANTERING

Ändra prenumerationsavtal


I vissa regioner kan du ändra prenumerationsperioden (till exempel från en månadsprenumeration till en årsprenumeration eller 3-årsprenumeration) online eller genom att kontakta supporten.

 

Följ stegen baserat på hur du har köpt din prenumeration. Om det inte finns något alternativ för din region, låt den ursprungliga prenumerationen förfalla och skaffa sedan en ny med en annan avtalstid.


Ändra avtalsperioden för prenumerationer som köps online

Din nya period används inte förrän din nuvarande period har löpt ut. Du debiteras inte förrän den befintliga avtalsperioden löper ut. Du debiteras i helhet på startdatumet för den nya avtalsperioden.

  1. Logga in på Autodesk Account på manage.autodesk.com.
  2. I Fakturering och beställning > Prenumerationer och avtal klickar du på en produkt för att öppna prenumerationsinformationen.
  3. Bläddra ned till avsnittet Förnyelseinformation. Klicka på Ändra under Avtalstid.
  4. Välj en ny avtalstid i Ändra perioden för din prenumeration. Till exempel 1 år som betalas årsvis.
  5. Klicka på Bekräfta. Din ändring av avtalstid bekräftas med ett startdatum och du kommer att få en bekräftelse via e-post. Du kan ändra din avtalstid igen före detta datum.

Ändra avtalsperioden för prenumerationer som köps via en återförsäljare

Om du har köpt din prenumeration från en auktoriserad Autodesk-återförsäljare, kontakta din återförsäljare så att de kan göra ändringen åt dig.

 

Så här hittar du din återförsäljares kontaktinformation:

  1. Logga in på Autodesk Account på manage.autodesk.com.
  2. I Fakturering och beställningar > Prenumerationer och avtal letar du upp ditt avtal och klickar på Förnya för att visa återförsäljarens namn och e-postadress.

Kontakta din återförsäljare om du vill ändra avtalsperioden för nästa förnyelse av den här prenumerationen.

Obs! Knappen Förnya visas endast om avtalet löper ut inom 90 dagar.


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer