GRUNDERNA I KONTOHANTERING

Ändra betalningsmetod


Betalningsalternativen för prenumerationer som förnyas automatiskt inkluderar kreditkort, PayPal och banköverföring (ACH, BACS eller SEPA). Du kan inte redigera eller ta bort en befintlig betalningsmetod. Istället kan du, beroende på betalningsmetod, lägga till en ny metod och välja den som standardbetalningsmetod, eller avbryta prenumerationen och göra ett nytt köp med hjälp av den nya metoden.


Ändra betalningsmetod

 1. Logga in på ditt konto.
 2. I Fakturering och beställning > Prenumerationer och avtal väljer du en produkt för att öppna prenumerationsinformationen.
 3. Klicka på Redigera i avsnittet Betalning.
  Obs! Om du ser knappen Hantera, se nästa alternativ: Ändra betalningsmetoden efter beställningsnummer.
 4. Ange den nya betalningsinformationen och klicka på Spara.

Ändra betalningsmetoden efter beställningsnummer

 1. Logga in på ditt konto.
 2. I Fakturering och beställning > Prenumerationer och avtal väljer du en produkt för att öppna prenumerationsinformationen.
 3. Klicka på Hantera för att öppna skärmen Sök efter beställning.
 4. Ange ditt beställningsnummer och lösenord. Mer information om hur du hittar ditt beställningsnummer finns i Ändra förnyelse efter beställningsnummer.
 5. Klicka på Hantera ditt avtal med automatisk förnyelse.
 6. I avsnittet Kontoinformation klickar du på Redigera under din faktureringsadress.
 7. Klicka på Lägg till ny betalningsmetod och ange din kort- eller kontoinformation.
 8. Klicka på Skicka.
 9. Om du vill göra det nya kortet till standardbetalningsmetod klickar du på Spara för prenumeration.

Felsök betalningsfel

Om det uppstår fel när en betalning behandlas Autodesk Account, bör du kontrollera följande:

 • Kortnummer och utgångsdatum – av säkerhetsskäl kan du inte visa eller redigera befintlig kortinformation. Om du angett fel kortinformation eller om ditt kort har gått ut väljer du Lägg till kort för att ange kortinformationen igen som en ny betalningsmetod. Kontrollera att kortnumret och utgångsdatumet är korrekta.
 • Namn och faktureringsadress – Kontrollera att namn och faktureringsadress matchar de uppgifter som finns registrerade hos din betalningsleverantör.
 • Inköpsgränser – Vissa banker har satt en gräns för hur mycket du kan spendera på ett enskilt köp eller under en enskild dag. Även om du har tillgängliga medel är det inte säkert att banken kommer att godkänna debiteringen. Ring i så fall banken. Be banken att godkänna debiteringen eller få information om deras policyer för inköp online.

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.