Account management basics

Säkerhets- och sekretessinställningar


I din profil kan du välja att konfigurera säkerhets- och sekretessinställningar. Tvåstegsverifiering innebär att du får ett extra säkerhetsskikt genom att du måste ange en kod när du loggar in på ett Autodesk-konto. Detta omfattar Autodesk Account, Autodesk-produkter med mera. Du kan även visa och uppdatera dina inställningar för produktsekretess.


Tvåstegsverifiering

Använd en autentiseringsapp, till exempel Duo Mobile eller Google Authenticator, på din mobila enhet för att generera en kod. För närvarande kan administratörer inte kräva att användare lägger till tvåstegsverifiering, men de uppmuntras att göra det för att öka säkerheten.

Aktivera tvåstegsverifiering

 1. Ladda ned en autentiseringsapp till din mobila enhet.
 2. Logga in på ditt konto på profile.autodesk.com/security.
 3. Klicka på Ställ in under Tvåstegsverifiering.
 4. Ange din e-postadress och ditt lösenord och klicka på Logga in..
 5. Skanna QR-koden med autentiseringsappen.
 6. Ange koden som genererats från autentiseringsappen och klicka på Aktivera. Nästa gång du loggar in måste du ange en kod från autentiseringsappen utöver din e-postadress och ditt lösenord.

Stäng av eller redigera Tvåstegsverifiering

 1. Logga in på din profil.
 2. I avsnittet Säkerhet klickar du på Redigera under Tvåstegsverifiering.
 3. Ange din e-postadress och ditt lösenord och klicka på Logga in..
 4. Välj Stäng av från alternativen och klicka sedan på “Nästa“. Ett popup-fönster visas där du ombeds bekräfta åtgärden.
 5. Klicka på Stäng av.

Hantera dina produktdatainställningar för skrivbordsprodukter

Autodesk samlar in data för analys genom en enskild persons användning av Autodesks skrivbordsprodukter. Genom att samla in dessa data genom våra analysprogram får Autodesk en bättre förståelse för hur våra produkter och tjänster används. Genom att identifiera kundtrender kan vi planera för nya funktioner och optimera befintliga, förbättra kvalitet och prestanda samt tillhandahålla insikter och annan information som kan vara värdefull för våra kunder. För ytterligare information om det här programmet, besök Autodesks analysprogram (engelska).

 

Du kan visa och uppdatera dina inställningar för produktsekretess när du vill. För de flesta skrivbordsprodukter i version 2023 och senare versioner kan du ändra dina inställningar en gång, så börjar de gälla för hela ditt Autodesk Account-konto. För en del versioner från 2022 och tidigare versioner kan ändringar av produktsekretessen endast gälla för de produkter du använder på en specifik enhet.

Hantera inställningar från din Autodesk-profil

 1. Logga in på din profil.
 2. I avsnittet Inställningar > Produktsekretess klickar du på symbolen Lägg till + bredvid Skrivbordsprodukter för att granska dina val.
 3. Ändra valen efter behov och klicka på Spara för att bekräfta ändringarna.

Obs! Viss insamling av användningsdata krävs för operativa syften, så det går inte att ändra valet för den datainsamling som krävs. Vi kan till exempel behöva data för att leverera tjänster eller funktioner, eller för att identifiera ogiltig användning av våra produkter.

Hantera inställningar från en skrivbordsprodukt

 1. Öppna en produkt.
 2. Gå till menyn Kontoinställningar eller Hjälp-menyn (det kan vara olika beroende på produkt).
 3. Klicka på Sekretessinställningar eller Skrivbordsprogramsanalys.

Frågor? Kontakta privacy.questions@autodesk.com.


Vi finns här som hjälp

Använd våra resurser för att hitta den produktdokumentation eller de felsökningsartiklar som du behöver för att lösa ett problem. Din prenumeration låter dig kontakta en representant om du råkar köra fast.