GRUNDERNA I KONTOHANTERING

Säkerhets- och sekretessinställningar


I din profil kan du konfigurera säkerhets- och sekretessinställningar. Tvåstegsverifiering innebär att du får ett extra säkerhetsskikt genom att du måste ange en säkerhetskod när du loggar in på ett Autodesk-konto. Detta omfattar Autodesk Account, Autodesk-produkter med mera. Du kan även visa och uppdatera dina inställningar för produktsekretess.


Tvåstegsverifiering

Använd en autentiseringsapp, till exempel Duo Mobile eller Google Authenticator, på din mobila enhet för att generera en säkerhetskod. För närvarande kan administratörer inte kräva att användare lägger till tvåstegsverifiering, men de uppmuntras att göra det för att öka säkerheten.

Aktivera tvåstegsverifiering

 1. Ladda ned en autentiseringsapp till din mobila enhet.
 2. Logga in på ditt konto på profile.autodesk.com/security.
 3. Klicka på Ställ in under Tvåstegsverifiering.
 4. Ange din e-postadress och ditt lösenord och klicka på Fortsätt.
 5. Skanna QR-koden med autentiseringsappen och klicka på Fortsätt.
 6. Ange verifieringskoden som genererats från autentiseringsappen och klicka på Fortsätt.
 7. Slutför processen genom att klicka på Klar i verifieringsmeddelandet. Nästa gång du loggar in måste du ange verifieringskoden från autentiseringsappen utöver din e-postadress och ditt lösenord.

Aktivera tvåstegsverifiering på äldre telefoner (med SMS)

 1. Logga in på ditt konto på profile.autodesk.com/security.
 2. Klicka på Ställ in under Tvåstegsverifiering.
 3. Ange din e-postadress och ditt lösenord och klicka på Fortsätt.
 4. Längst ned på skärmen klickar du på SMS-länken ”Har du en äldre telefon? Använd SMS istället.”
 5. Ange ditt mobilnummer och klicka på Nästa.
 6. Ange verifieringskoden som skickades till din mobila enhet och klicka på Fortsätt.
 7. Slutför processen genom att klicka på Klar i verifieringsmeddelandet. Nästa gång du loggar in måste du ange verifieringskoden från autentiseringsappen utöver din e-postadress och ditt lösenord.

Inaktivera eller ändra tvåstegsverifiering

 1. Logga in på din profil.
 2. I avsnittet Säkerhet klickar du på Redigera under Tvåstegsverifiering.
 3. Ange din e-postadress och ditt lösenord och klicka på Fortsätt.
 4. Klicka på Stäng av. Ett popup-fönster visas där du ombeds bekräfta åtgärden. Klicka på Stäng av.

Hantera dina produktdatainställningar för skrivbordsprodukter

Autodesk samlar in data för analys genom en enskild persons användning av Autodesks skrivbordsprodukter. Genom att samla in dessa data genom våra analysprogram får Autodesk en bättre förståelse för hur våra produkter och tjänster används. Genom att identifiera kundtrender kan vi planera för nya funktioner och optimera befintliga, förbättra kvalitet och prestanda samt tillhandahålla insikter och annan information som kan vara värdefull för våra kunder. För ytterligare information om det här programmet, besök Autodesks analysprogram (engelska).

 

Du kan visa och uppdatera dina inställningar för produktsekretess när du vill. För de flesta skrivbordsprodukter i version 2023 och senare versioner kan du ändra dina inställningar en gång, så börjar de gälla för hela ditt Autodesk Account-konto. För en del versioner från 2022 och tidigare versioner kan ändringar av produktsekretessen endast gälla för de produkter du använder på en specifik enhet.

Hantera inställningar från din Autodesk-profil

 1. Logga in på din profil.
 2. I avsnittet Inställningar > Produktsekretess klickar du på symbolen Lägg till + bredvid Skrivbordsprodukter för att granska dina val.
 3. Ändra valen efter behov och klicka på Spara för att bekräfta ändringarna.

Obs! Viss insamling av användningsdata krävs för operativa syften, så det går inte att ändra valet för den datainsamling som krävs. Vi kan till exempel behöva data för att leverera tjänster eller funktioner, eller för att identifiera ogiltig användning av våra produkter.

Hantera inställningar från en skrivbordsprodukt

 1. Öppna en produkt.
 2. Gå till menyn Kontoinställningar eller Hjälp-menyn (det kan vara olika beroende på produkt).
 3. Klicka på Sekretessinställningar eller Skrivbordsprogramsanalys.

Frågor? Kontakta privacy.questions@autodesk.com.


Behöver du hjälp?

Berätta för oss om ditt problem och hitta det bästa supportalternativet.