GRUNDERNA I KONTOHANTERING

Få hjälp av Autodesks support


Autodesk erbjuder flera olika alternativ för teknisk support, beroende på produkt och prenumerationsavtal. En fullständig lista över supportalternativ finns på https://www.autodesk.se/plans.


Kontakta support

  • Välj väg på sidan Kontakta supporten för att få hjälp att kontakta rätt Autodesk-supporttekniker.
  • Logga in på Autodesk Account och klicka på symbolen ? för att få tillgång till hjälp och support.
  • Studenter och lärare kan se supportalternativen på sidan Autodesk Education Support (engelska).

Obs! Enterprise Priority-kunder kan klicka på panelen Supportärenden längst upp på sin kontostartsida.

Visa dina supportärenden

  1. Logga in på Autodesk Account.
  2. Klicka på Visa mina supportärenden på startsidan.

Självbetjäningssupport


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer