GRUNDERNA I KONTOHANTERING

E-postverifiering


För att skydda ditt konto och förhindra bedrägerier måste du verifiera och bekräfta din identitet med e-post när du loggar in för första gången. Om du inte har åtkomst till den e-postadress som är kopplad till kontot, kan du kontakta kontots ägare och be dem att slutföra verifieringen (genom att klicka på länken i e-postmeddelandet).

Om du inte får någon verifiering via e-post:

(Vänta några minuter på att e-postmeddelandet ska komma fram.)

  • Kontrollera din skräppostmapp. Avsändarens e-postadress är noreply@mail.accounts.autodesk.com.
  • Om det inte finns i skräppostmappen klickar du på Skicka igen på verifieringsskärmen.
  • Om du fortfarande har problem så kan du kontakta supporten.

Om du får e-postmeddelandet, men verifieringslänken inte fungerar:

  • Kopiera URL:en som finns längst ned i e-postmeddelandet och klistra in den i webbläsaren.
  • Om du fortfarande har problem så kan du kontakta supporten.

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.