GRUNDERNA I KONTOHANTERING

E-postverifiering


För att skydda ditt konto och förhindra bedrägerier måste du verifiera och bekräfta din identitet med e-post när du loggar in för första gången. Om du inte har åtkomst till den e-postadress som är kopplad till kontot, kan du kontakta kontots ägare och be dem att slutföra verifieringen (genom att klicka på länken i e-postmeddelandet).

Om du inte får någon verifiering via e-post:

(Vänta några minuter på att e-postmeddelandet ska komma fram.)

  • Kontrollera din skräppostmapp. Avsändarens e-postadress är noreply@mail.accounts.autodesk.com.
  • Om det inte finns i skräppostmappen klickar du på Skicka igen på verifieringsskärmen.
  • Om du fortfarande har problem så kan du kontakta supporten.

Om du får e-postmeddelandet, men verifieringslänken inte fungerar:

  • Kopiera URL:en som finns längst ned i e-postmeddelandet och klistra in den i webbläsaren.
  • Om du fortfarande har problem så kan du kontakta supporten.

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer