GRUNDERNA I KONTOHANTERING

Livscykel för produktsupport


Autodesk stöder inte längre offlineaktivering för produkter från 2021 och tidigare versioner. Om du har en permanent licens kan du aktivera programvaran genom att endast använda den online en gång. När du har aktiverat online kan du fortsätta att använda 2021-versionen och tidigare versioner offline. Den här ändringen gäller inte för tidigare versioner som du redan aktiverat offline. Du kan fortsätta använda dem som tidigare.


En av fördelarna med prenumerationsavtal är tillgången till tidigare versioner av din programvara. Support* finns tillgänglig för alla aktuella versioner av Autodesk-program plus några tidigare versioner. För att vara berättigad till support måste Autodesks programvara köras på operativsystem som stöds av leverantören. Om en leverantör slutar att stödja ett operativsystem, upphör vi även att stödja Autodesk-produkter som körs på det operativsystemet, även om de är en av de tidigare versioner som stöddes.

 

Om en tidigare version inte finns med i listan, finns det ingen support tillgänglig. För att undvika driftstopp, uppgradera till en version som stöds innan en tidigare version når slutet av supporten. Ett aktivt prenumerationsavtal utan avbrott innebär att du kan fortsätta att använda en tidigare installerad och aktiverad version även om supporten har upphört. Om du har en permanent licens för en version som inte längre stöds har du fortfarande rätt att använda licensen så länge du vill.

 

För versioner som inte stöds kan du dock inte ladda ned en ny aktiveringskod för att återaktivera versionen för någon enhet. Vi släpper inte heller några programuppdateringar eller snabbkorrigeringar för versioner som har nått supportslutet*.

 

*Supporten omfattar teknisk support, programvaruuppdateringar och snabbkorrigeringar.


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer