Installation för administratörer

Distribuera från Autodesk Account


För de flesta versioner från 2022 och senare skapar du distributioner från Autodesk Account (endast Windows-produkter).

 

För de flesta Windows-produkter som lanserades före 2022 ska du använda det klassiska installationsprogrammet för att skapa distributioner. Se Skapa distributioner från det klassiska installationsprogrammet.

 

Obs! Ett fåtal Windows-produkter som lanserades före 2022 stöder också distributioner från Autodesk Account:

 • 3ds Max 2021
 • Maya 2020
 • Maya LT 2020
 • Revit 2021.1
 • VRED 2021

Välj och anpassa dina produkter

 1. Logga in på Autodesk Account på manage.autodesk.com.
 2. Välj Anpassa installation i den vänstra navigeringsrutan.
 3. Klicka på Skapa ny.
 4. Välj licenstyp.
 5. I avsnittet Lägg till en produkt väljer du en eller flera produkter som ska läggas till i distributionspaketet. Om du inte ser en produkt listad kan du ladda ned den från Alla produkter och tjänster och välja Skapa distribution i installationsprogrammet.

  När du väljer produkter kan du anpassa dem i den högra panelen. Du kan välja den version som ska inkluderas i distributionen. Alla installationsprogram som behövs för denna version ingår i distributionen. Du kan även lägga till valfria program eller ange en lagringsplats för innehåll, inklusive mallar, material och ritningar.

  Anpassade inställningar tillämpas på varje instans av produkten som installeras från distributionen. När du har skapat distributionen kan du inte ändra dessa inställningar. Serienummer och produktnycklar visas automatiskt baserat på din licenstyp. 

  Obs! Konfigurationsinställningar varierar efter produkt. Mer information finns i produktens installationsanvisningar.

Ange inställningar och skapa distributionen

 1. När du har valt produkterna som du vill ha i distributionspaketet klickar du på Nästa för att gå till Installationsinställningar. Du kan återgå till det föregående steget genom att klicka på avsnittets rubrik.
 2. Ange ett paketnamn. Det här namnet visas i filnamnen och identifierar distributionen efter att den har skapats på nätverksresursen. Ange vem paketet är avsett för och vilka produkter som ingår. Använd ett giltigt Windows-filnamn.
 3. (Valfritt) Ange en paketbeskrivning. Det hjälper dig förstå innehållet i paketet när du ser det i en lista.
 4. Som installationstyp väljer du Distribuera. (Om du istället väljer Installera, skapar du ett produktpaket för att installera på din egen enhet.)
 5. Skapa en sökväg för distributionsbild. Det här är platsen på nätverksresursen där distributionen skapas. Du kan använda ett UNC-sökvägsnamn (Uniform Naming Convention) (rekommenderas) eller en enhetsbokstav och sökväg, till exempel: \\servername\path  eller  C:\Autodesk\Deployments. Använd en giltig Windows-mappsökväg.
 6. Ange en sökväg för distributionens loggfil, vid behov. Standardsökvägen visas i illustrationen. Varje installation av distributionen skriver diagnostisk information till denna logg. Använd en giltig Windows-mappsökväg.
 7. Om du valde typen nätverkslicens lägger du till information om licensservern genom att klicka på Ange licensserver och därefter på Spara.
 8. Expandera Avancerade alternativ för att göra andra paketändringar, till exempel ändra standardsökvägen för installationen.

  Inställningar för distributionspaket
 1. Bekräfta inställningarna i Distributionsöversikten i rutan till höger.
 2. Klicka på kryssrutan för att godkänna Användarvillkoren (engelska).
 3. Klicka på Ladda ned eller Spara. Om du väljer Ladda ned blir din skapade distribution körbar i din mapp Nedladdningar, eller i en annan mapp som baseras på dina webbläsarinställningar. Denna fil är ca 10 MB och omfattar distributionskonfigurationen och den körbara filen som skapar distributionen. Om du väljer Spara kan du spara paketet till senare utan att ladda ner det.

  Obs! Vid denna tidpunkt laddas produktbilder inte ned.
 4. När nedladdningen är klar dubbelklickar du på den nedladdade filen för att skapa distributionen. När den är klar kan du antingen stänga distributionsverktyget eller visa distributionen i distributionsmappen.

  Skapa förloppsrad för distribution

Installera distributionen

Gör något av följande om du vill installera distributionen på en arbetsstation: 

Manuell installation med hjälp av batchfilen.

Du kan köra batchfilen manuellt för att installera produkten på en arbetsstation. I distributionsmappen innehåller Installera .bat-filen de kommandoradsparametrar som du använder för att installera produkten.

Bild som visar distributionsmappen

 

Batchfilen är också en bra resurs för att skapa ett Configuration Manager-installationsskript. Även om skriptet använder fullständiga sökvägar till konfigurationsfilerna, kan du använda relativa sökvägar. Det finns också en Summary.txt-fil som ger detaljerad information om varje applikationsinstallationsprogram som ingår i distributionen, t.ex. installationsprogrammets namn och build-nummer. För en fullständigt tyst installation, kommentera ut den första raden i batchfilen och ta bort kommentaren från den andra raden. I det här fallet visas inget användargränssnitt. (Installationen av standard batchfil har ett minimalt användargränssnitt.)

 

Obs! Du behöver administratörsrättigheter för att köra den nedladdade bootstrap-filen

Testa distributionen

Innan du distribuerar produkter till arbetsstationer ska du köra distributionen på en testarbetsstation för att säkerställa att allt fungerar korrekt.

 1. Med hjälp av en typisk användarprofil loggar du in på en klientdator med en profil som saknar administratörsbehörigheter.
 2. Kör produkten för att verifiera att: 
  • Det inte finns några licensieringsfel.
  • Viktiga funktioner som är avgörande för ditt arbete fungerar som förväntat 
  • Alla uppdateringar, anpassningar och tilläggsapplikationer har tillämpats korrekt. 

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer