Installation för administratörer

Hantera sparade paket


Genom att spara din distribution och dina paket med installationsprogram kan du återanvända dem så många gånger som behövs utan att behöva återskapa dem. För att göra en ändring, t.ex. lägga till en ny produkt eller uppdatera en befintlig, behöver du bara redigera paketet och spara det igen. Från biblioteksvyn kan du välja snabba åtgärder som att ladda ned, redigera och ta bort för sparade paket.


Visa ett paket

Ett bibliotek med paket visas när du går till Anpassad installation. Paket listas efter namn, typ (antingen installationsprogram eller distribution), datum det senast sparades, samt antalet produkter. Som standard arrangeras biblioteksvyn efter senast sparat-datumet, men du kan sortera efter valfri kolumnrubrik genom att klicka på den. Klicka på rubriken igen för att vända om den stigande respektive fallande ordningsföljden. Etiketter för snabbåtgärdsknappar visas när du för markören över en paketrad. Klicka på Skapa ny i det övre högra hörnet för att skapa ett nytt paket.

Ladda ned ett paket

När du laddar ner ett paket kommer en liten körbar fil att laddas ned som du kan använda för att skapa installationsprogrammet eller distributionsbilden.

 1. För markören över paketet som ska laddas ned.
 2. Klicka på nedladdningsknappen för att ladda ned den skapade distributionens körbara fil till din mapp Nedladdningar eller till mappen som specificeras i dina webbläsarinställningar. Filen är ca 10 MB. Den omfattar distributionskonfigurationen och den körbara filen som skapar distributionen.
 3. Dubbelklicka på den körbara filen när nedladdningen är klar. Detta kommer att skapa distributionsbilden eller uppdatera en befintlig bild i samma sökväg för distributionsbild. När den skapade distributionen är klar, kan du antingen stänga distributionsverktyget eller visa distributionen i distributionsmappen.
 4. När nedladdningen är klar dubbelklickar du på den nedladdade filen för att skapa distributionsbilden eller uppdatera en befintlig bild i samma sökväg för distributionsbilden. När den är klar, kan du antingen stänga distributionsverktyget eller visa distributionen i distributionsmappen. 

Redigera ett paket.

När du redigerar ett paket läses det sparade paketet in i konfigurationsredigeraren så att du kan göra ändringar.

1. För markören över paketet som ska redigeras
2. Klicka på Redigera-knappen.

När du är klar kan du antingen klicka på Spara till senare för att spara dina ändringar, eller klicka på Ladda ner för att spara dina ändringar och starta nedladdningen. För att ignorera ändringar klickar du antingen på webbläsarens bakåtknapp eller på bakåtpilen uppe till vänster på Redigera-sidan.

Dela och flytta ett paket

Du kan dela ett paket med andra administratörer i ditt team. Som kontoadministratör kan du se flikarna för Mitt bibliotek och Teambibliotek på den anpassade installationssidan.

Välj ett team

 1. Välj Anpassa installation i navigeringsrutan.
 2. Klicka på Teambibliotek och välj ett team.

Om du skapar och sparar ett paket kommer andra administratörer att kunna använda och ändra det nya paketet.

 

Flytta ett paket

Du kan flytta paket mellan olika team, eller mellan ett team och ditt personliga bibliotek.

Paket inom teambibliotekslistan

 1. För markören över paketet som ska delas.
 2. Klicka på Duplicera-knappen om du vill behålla en kopia av paketet i det aktuella biblioteket.
 3. Klicka på Flytta-knappen.
 4. Välj ett team eller Mitt bibliotek.

Andra administratörer kan nu välja teambiblioteket för att få åtkomst till paketet.

 

Ta bort ett paket

När ett paket tas bort raderas det sparade paketet permanent från ditt bibliotek.

 1. För markören över paketet som ska tas bort.
 2. Klicka på ta bort-knappen.
 3. Bekräfta att du vill ta bort paketet permanent.
 4. Efter din bekräftelse ser du ett meddelande om att paketet har tagits bort och kommer att raderas från listan.

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer