Installation för administratörer

Ändra en distribution från Autodesk Account


Du kan ändra en distribution som skapats från Autodesk Account.

 

Obs! För distributioner som skapats med det klassiska installationsprogrammet, se Ändra en distribution med det klassiska installationsprogrammet.

Ändra paket

När du redigerar ett paket läses det in i konfigurationsredigeraren, där du gör ändringar.

 1. Gå till biblioteksvyn för paketet.
 2. För markören över paketet du vill ändra och klicka på Redigera.

Tips! För att ignorera dina ändringar klickar du på webbläsarens bakåtknapp eller bakåtpilen i det övre vänstra hörnet av sidan.

 • Klicka på Spara för att spara ditt arbete till senare.
 • Klicka på Ladda ned för att spara ditt arbete och starta paketnedladdningen.

När verktyget för bildskapande körs, uppmanas du att bekräfta att du vill uppdatera den befintliga administrativa bilden.

Ändra platsen för den administrativa bilden

Att flytta den administrativa bilden är användbart när du vill distribuera den till andra platser eller till nätverk som inte är anslutna till internet.

 1. Redigera batchfilen som ingår i den administrativa bilden för att visa sökvägen till den nya platsen. Du behöver inte ändra andra filer i bildmappen, då batchfilen är den enda komponent som innehåller namnet på mappen där den administrativa bilden ursprungligen skapades.
 2. I Autodesk Account redigerar du paketet för att uppdatera sökvägen för distributionsbilden till den nya platsen. Detta kommer att underlätta uppdateringar av sökvägen i framtiden.

Tips! Du kan använda relativa sökvägar, vilket är användbart om du planerar att distribuera den administrativa bilden till flera serverplatser, eller om du duplicerar en bild innan du ändrar den.

Kommandoradsparametrar

Kommandoradsparametrar för installationsprogrammets körbara fil krävs inte för alla distributioner, men en installation kommer att misslyckas om obligatoriska parametrar saknas. Batchfilen innehåller kommandon med de korrekta installationsparametrarna och kommer som standard att köra installationen i grundläggande UI-läge (med en förloppsrad).

Obs! Batchfilen innehåller extra kommandon för tyst installation respektive tyst avinstallation. Dessa kommandon är utkommenterade. Ta bort kommentarerna för att aktivera dem.

Vissa parametrar i följande referenstabell visas i både förkortad form och i en längre form för läsbarhet.

Namn Parameter Beskrivning
Hjälp -h Skriver ut de tillgängliga programalternativen och en kort beskrivning för vart och ett.
Manifest -m Anger filsökvägen för manifestet som ska laddas för denna installation. Standard är Setup.xml i samma katalog som Installer.exe.
Installationsläge -i Anger typen av åtgärd som installationsprogrammet ska köra.
 • installation kör arbetsflödet för installation. (Standard)
 • avinstallation kör arbetsflödet för avinstallation.
 • distribution kör arbetsflödet för distribution.
UI-läge --ui_mode Anger läget för installationsprogrammets UI.
 • fullt kör installationsprogrammet med alla användarväljbara alternativ. (Standard)
 • grundläggande körs installationsprogrammet som enbart visar förlopps- och felmeddelanden.
 • tyst visar inga dialogrutor och är samma som -q- eller --silent-parametern.
Tyst -q Anger att arbetsflödet inte visar några dialogrutor.
Språk -l
 • en-US (US-engelska, standard)
 • cs-CZ (Tjeckiska)
 • de-DE (Tyska)
 • es-ES (Spanska)
 • fr-FR (Franska)
 • hu-HU (Ungerska)
 • it-IT (Italienska)
 • ja-JP (Japanska)
 • ko-KR (Koreanska)
 • pl-PL (Polska)
 • pr-BR (Portugisiska – Brasilien)
 • pt-PT (Portugisiska – Portugal)
 • ru-RU (Ryska)
 • zh-CN (Förenklad kinesiska)
 • zh-TW (Traditionell kinesiska)
Offlineläge --offline_mode Anger att installationsprogrammet startas från lokala medier. Inga anrop till Autodesk för nedladdning av installationsprogram.
Distributionskonfiguration -o Anger filsökvägen för distributionskonfigurationen som ska läsas in för denna installation. I allmänhet är detta deployment.xml-filen i bild-mappen.
Paketextension --extension_manifest Anger filsökvägen för manifestet som inkluderar uppdateringar, tillägg, plugin-program, innehåll och språkpaket som ska inkluderas i denna installation.

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer