Installation för administratörer

Distribuera från det klassiska installationsprogrammet


De flesta produktversioner som kom före 2022 har ett installationsprogram (det klassiska installationsprogrammet) som du använder för att skapa distributioner. För produkter från 2022, se Skapa distributioner från Autodesk Account.

 

Obs! Ett fåtal Autodesk-produkter som lanserades före 2022 stöder också distributioner från Autodesk Account:

 • 3ds Max 2021
 • Maya 2020
 • Maya LT 2020
 • Revit 2021.1
 • VRED 2021

Ställ in distributionsalternativ

 1. Namnge den administrativa bilden som ska skapas under distribution. Välj ett namn som unikt identifierar distributionen och tydligt differentierar den från andra distributioner.
 2. Bläddra till mappen med nätverksresurser som du skapade för den administrativa bilden och ange det unika namnet där.
 3. Bestäm om du bara ska inkludera de produkter som konfigurationen kräver. Om du väljer detta alternativ kan du inte ändra distributionen så att den inkluderar andra produkter senare. Om du inte väljer den, kan du ändra den administrativa bilden.
 4. Välj om du vill köra installationer i tyst läge. Om du kör i tyst läge, har andra ingen insyn i distributionen när produkter installeras på deras datorer.
 5. Välj om du vill skapa en loggfil i Temp-mappen för varje dator. Om du skapar en loggfil får andra åtkomst till filen för att granska och felsöka sina egna installationer.
 6. Välj om du vill skapa en nätverksloggfil på en central plats. Använd denna fil för att granska data från alla installationer. Om du skapar en nätverksloggfil, lägg den i en delad mapp och ge läs- och skrivrättigheter åt andra.

Tillhandahåll produkt- och licensinformation

När du har läst och godkänt Autodesks licensavtal kan du ange produkt- och licensinformation.

 1. Välj ditt språkalternativ om det är tillgängligt för din produkt.
 2. Ange din licenstyp. För de flesta distributioner är licenstypen Nätverk.
  • Välj Autodesk-ID för att ge namngivna användare åtkomst till en licens med sitt Autodesk Account-konto.
  • Välj Serienummer (fristående) för att använda ett serienummer och en produktnyckel för en licens som tilldelats en enhet.
  • Välj Nätverk om du använder programvaran Network License Manager (NLM) för att hantera produktlicenser på dina nätverksarbetsstationer.
   • Ange din valda nätverkslicens: enskild licens, distribuerad licens eller redundant licens.
   • Bläddra sedan för att välja den server där du tidigare installerade NLM.

Anpassa produktinstallation

När du skapar en distribution kan du godkänna standardinställningarna för alla produkter du installerar eller konfigurera inställningarna för att skapa en anpassad distribution. Konfigurationsinställningar tillämpas på varje installerad instans av produkten. När du har skapat distributionen kan du inte ändra dessa inställningar om du inte ändrar distributionen.

Obs! För att förstå konfigurationsalternativen för de respektive produkterna kan du läsa installationstillägget i deras Hjälp. Gå igenom dessa tillägg för att fastställa de korrekta inställningarna för varje produkt i din distribution.

 1. Välj vilka produkter som ska installeras. Utöver den primära produkten kan andra föreslagna produkter vara förvalda. Avmarkera dessa förslag för att ta bort dem från din distribution.
 2. Om du uppmanas att välja en installationstyp ska du ta Vanlig eller Anpassad.
  • Vanlig. Produkten installeras med standardalternativen.
  • Anpassad. Produkten installeras med alternativen du väljer och konfigurerar. Några exempel på konfigurerbara alternativ är användarpreferenser för produktbeteende, installation av stödfiler och åtkomst till online-resurser.
 3. (Valfritt) Installera andra programvarukomponenter från Autodesk eller tredjepartsleverantörer. För att installera dessa komponenter lägger du till deras EXE- eller MSI-filer i en särskild tabell som tillhandahålls av installationsprogrammet.

Inkludera annan programvara

 1. Logga in på Autodesk Account på manage.autodesk.com.
 2. Från Alla produkter och tjänster letar du upp och laddar ned alla uppdateringar som ska inkluderas i distributionen.
 3. Starta installationsprogrammet och välj Skapa en distribution. Eller, om du redan har en distribution, gå till mappen Verktyg i mappen för produktdistribution och kör Skapa och ändra en distribution.
 4. Klicka på Lägg till och välj varje körbar uppdateringsfil som du laddat ned från Autodesk Account.;
 5. Lägg till ett namn.
 6. Lägg till kommandoradsparametrar, efter behov, i fältet Kommandoradsparametrar. Om du exempelvis vill installera en MSI tyst utan meddelanden, lägg till /quiet.
  Obs! Se produktdokumentationen för kommandoradsparametrar som stöds.
 7. Klicka på pilen för att stänga fönstret.
 8. Fortsätt tills den skapade distributionen eller ändringen är klar.
 9. Starta distributionsinstallationen på klientdatorn.
 10. När produkten är installerad ska du öppna den och kontrollera versionen i Hjälp > Om. Välj sedan dialogrutan med Produktinformation. Du bör se den uppdaterade produktversionen, vilket indikerar att uppdateringarna har installerats tillsammans med produktdistributionen.

Välj uppdateringar

 1. Logga in på ditt konto på manage.autodesk.com.
 2. Gå till Produkter och tjänster > Produktuppdateringar.
 3. Granska tillgängliga uppdateringar för varje produkt och välj dem som du vill ladda ned.

Distribuera distributionen

För att installera distributionen på en arbetsstation, kör antingen installationen manuellt med den tillhandahållna batchfilen, eller använd ett verktyg som t.ex. Microsoft Configuration Manager (se dokumentationen till Microsoft Endpoint Configuration Manager.

Testa distributionen

Innan du distribuerar produkter till arbetsstationer, kör distributionen på en testarbetsstation för att säkerställa att allt fungerar korrekt.

 1. Med hjälp av en typisk användarprofil loggar du in på en klientdator med en profil som saknar administratörsbehörigheter.
 2. Kör produkten för att verifiera att:  
  • Det inte finns några licensieringsfel.
  • Viktiga funktioner som är avgörande för ditt arbete fungerar som förväntat
  • Alla uppdateringar, anpassningar och tilläggsapplikationer har tillämpats korrekt.

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer