Installation för administratörer

Använda mallar till batchfiler


Du kan använda batchfiler med installationsskript för att distribuera programvara till datorer i ett nätverk. Varje fil har ett eller fler kommandon med kommandoväxlare som ändrar alternativ.

 

Ett installationsskript innehåller sökvägar till produktens setup.exe-fil. Denna fil måste finnas på dina installationsmedier eller på nätverket. Du behöver administratörsbehörighet för att installera produkterna.


Mallar till batchfiler

Använd mallar till batchfiler för att installera Autodesk-program i vanliga konfigurationer för fristående eller nätverkslicensierade versioner. Kopiera mallen och ersätt variabler med lämpliga värden för produkterna som du installerar. Variabler som delas av mer än en mall visas i slutet av detta ämne.

 

Obs! Även om mallarna till batchfiler som visas här innehåller flera kodrader, bör du i praktiken skriva varje fil som en enkel rad med instruktioner.

 

Mall för fristående licens

\setup.exe /t /qb /language /c 
: INSTALLDIR="%programFiles%\Autodesk\" 
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER=  
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1"

Exempel: 

C:\setup.exe /t /qb /language en_us /c 
ACAD_MAIN: ACADSERIALPREFIX=123 ACADSERIALNUMBER=12345678  
ADLM_PRODKEY=001M1 ADLM_EULA_COUNTRY=US InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" 

INSTALLDIR är en valfri parameter. Den rekommenderas inte. Den kan ange en annan installationskatalog än standardplatsen, vilket kan orsaka problem. specificerar produktinstallationens katalog, som t.ex. Inventor 2021.

Mall för nätverkslicens för en enskild server

\setup.exe /t /qb /language /c
: ACADSERIALPREFIX= 
ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= 
ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" 
ACADLICENSESERVERTYPE="Single Server License"
ACADLICENSETYPE="Network License" 
ACADSERVERPATH=" 000000000000"

 specificerar nätverkslicensservern.

Mall för nätverkslicens för en distribuerad server

\setup.exe /t /qb /language /c
: ACADSERIALPREFIX= 
ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= 
ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" ACAD_LICENSESERVER_DISTRIBUTED="1"
ACADLICENSESERVERTYPE="Distributed Server License" 
ACADLICENSETYPE="Network License"
ACADSERVERPATH="@;@;@;"


 t.o.m.  är giltiga nätverkslicensservrar.

Mall för nätverkslicens för en redundant server

\setup.exe /t /qb /language /c
: ACADSERIALPREFIX= 
ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= 
ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" 
ACADLICENSESERVERTYPE="Redundant Server License" 
ACADLICENSETYPE="Network License"
ACADSERVERPATH=" 000000000000 27005; 
000000000000 27005; 000000000000 27005;"

 t.o.m.  är giltiga nätverkslicensservrar med redundanta licenser.

Mall för installation av ett paket med en fristående licens

När du installerar ett Autodesk-paket som inkluderar flera produkter, behöver du ett separat kodblock i batchfilen för varje produkt. Varje kodblock inkluderar produkt-ID för en av produkterna som installeras. Samma serienummer och produktnyckel används dock för samtliga produkter. Följande mall visar en batchfil för fristående installation av tre produkter.

\setup.exe /t /qb /language /c :
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER=
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" /c : 
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER= 
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" /c : 
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER=
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1"

Variabler som används i mallar

 •  är enhetsbokstaven där media är monterad eller setup.exe-filen är lagrad. 
  Installationsalternativ som används här inbegriper /t (kör inställning efter skript) och /qb (visa ett grundläggande användargränssnitt). Andra, som t.ex. /w (logga icke-fatala varningar), kan användas för Microsofts Msiexec-kommandorad. 
 •  är det förkortade namnet på produkten som installeras. Exempel: ACM_MAIN för AutoCAD Mechanical, MAX för 3ds Max och INVENTOR för Inventor. Det här namnet hittar du inom hakparenteser i produktavsnittet i Setup.ini -filen, som t.ex. [ACAD_MAIN]. Hitta det fullständiga produktnamnet i produktavsnittet, som t.ex. PRODUCT_NAME=Autodesk® AutoCAD® 2021.
 •  är de tre första siffrorna i serienumret.
 •  är de åtta sista siffrorna i serienumret.
 •  är produktnyckeln.
 •  är IETF-språktaggen. Exempel: en-US för US-engelska, standard.
 •  är landets ISO 3166-1 alpha-2-standard. Exempel:: US för USA.
 • ACADSTANDALONENETWORKTYPE identifierar typen av licens som installeras. Den har tre möjliga värden: 0 för både nätverkslicenser och fristående licenser, 1 för en fristående licens och 3 för en nätverkslicens.

Analys av användningsdata

Autodesk Analytics sänder användningsdata till Autodesk för analys. Som standard kan användare i din distribution välja att delta/inte delta senare via ett alternativ i deras produkts Hjälp-meny. Under installationen kan du dock ställa in alternativen delta/inte delta i Autodesk Analytics för alla användare i distributionen genom att inkludera följande kommandon i ditt installationsskript.

 

För alternativet att inte delta för alla användare i distributionen ska du inkludera följande kommando i ditt skript:

  Msiexec.exe [product].msi ADAOPTIN=0 ADAOVERRIDED=1

För alternativet att delta för alla användare i distributionen ska du inkludera följande kommando i ditt skript:

  Msiexec.exe [product].msi ADAOPTIN=1 ADAOVERRIDED=1

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer