Installation för administratörer

Kaskaderingssekvenser för Autodesk-produkter


En kaskaderingssekvens tillåter en produktlicens att kaskadera till en annan. Sekvensen är förbestämd och du kan inte ändra eller konfigurera den.


Kaskaderingssekvenser

Använd det interaktiva verktyget för att hitta kaskaderingssekvenser för dina Autodesk-produkter. Se till att både välja korrekt produktnamn och år (version).

 

 

När det är möjligt ska licenser delas för att minimera den totala licensanvändningen. Den ordningsföljd i vilken produkter lanseras påverkar dock hur licenserna tilldelas från början.


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer