Installation för administratörer

Söka efter produktnycklar


Produktnycklar är koder som särskiljer produkter och produktversioner. De kan behövas för att installera Autodesk-produkter


Hitta en produktnyckel

Använd det interaktiva sökverktyget för att hitta produktnycklar för dina Autodesk-produkter. Se till att både välja korrekt produktnamn och år (version).

 

Om du får ett aktiveringsfel när du anger din produktnyckel ska du kontrollera att du angav rätt produkt (eller paket) och version i sökverktyget. Om du inte kan hitta en nyckel ska du kontakta support. Produktversioner som är äldre än fem versioner tillbaka stöds inte.

Var kan jag hitta serienummer för fristående prenumerationer?

Hitta produkten i ditt Autodesk Account-konto och klicka på Visa information. Klicka nu på Licensinformation för att komma åt ditt serienummer. Om produkten saknar serienummer kommer Visa information inte att visas. Ditt serienummer är detsamma för alla produktversioner av en fristående prenumeration eller prenumeration för flera användare.

Industry Collections

Varje produkt i en Industry Collection har en egen produktnyckel. Om du köpte din produkt som del av en Collection kan du använda sökverktyget för att hitta den specifika produkten.

 

Om du köpte din produkt som del av ett paket (till exempel Autodesk Factory Design Suite), används samma produktnyckel för att aktivera alla produkter i paketet. Använd verktyget för att söka efter namnet på paketet.


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer