Installation för administratörer

Använd Licensfilstolken för att visa funktionskoder


Licensfilstolken läser din licensfil och visar innehållet i tabellformat. Tolken är användbar för att skaffa information om licensen när du specificerar parametrar i en fil med alternativ.

  • Gå till Licensfilstolken.
  • Klicka på Välj fil för att bläddra till din licensfil.
  • Välj licensfil och klicka på Öppna.
  • Klicka på Skicka licensfil.

Tolken visar detaljer om dina produktlicenser.


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer