Installation för administratörer

Kombinera nätverkslicensfiler


Autodesk Account kan du skapa en licensfil som automatiskt kombinerar nätverkslicenser för produkter för flera användare. Ibland inkluderar dock denna automatiska metod inte alla dina licenser. Det kan exempelvis inträffa när två licenser förvärvas från olika Autodesk Account-konton. I det här fallet kan du kombinera dina nätverkslicenser manuellt genom att lägga till licenssatser i den nya filen i slutet av den befintliga filen.

 

Du kan på ett säkert sätt kombinera följande:

 • Licenser för olika Autodesk-produkter, oberoende av version. Exempel: Revit och 3ds Max.
 • Icke-paketlicenser för olika versioner av samma produkt . Exempel: Revit 2015 och Revit 2016.

Du kan inte kombinera paketlicensfiler för olika versioner av en produkt när de är av samma typ. Som exempel kan du inte kombinera en licensfil för en prenumeration på AutoCAD 2019 med en licensfil för en prenumeration på AutoCAD 2017. Däremot kan du kombinera en licensfil för en prenumeration på AutoCAD med en fil för en permanent AutoCAD-licens.

 

Tips! Om du har problem med ett scenario med en komplex kombination, kan du kontakta Autodesk Support . I stället för att själv kombinera licenserna kan du begära en ny licensfil som inkluderar alla licenser du vill kombinera. Denna nya licensfil har ett enda utfärdandedatum för alla produktlicenser, vilket hindrar dem från att ersätta tidigare licenser.

Att kombinera licenser manuellt

Viktigt: När du kombinerar licenser av samma typ, samma produkt och samma version, ska du göra licensantalet kumulativt genom att skapa licenserna på samma datum. I annat fall ersätter antalet i den senast skapade licensen antalet i en licens som har skapats på ett tidigare datum.

 1. Säkerhetskopiera din befintliga licensfil innan du börjar redigera.
 2. Undersök licensfilerna du vill kombinera för att säkerställa att de översta raderna är identiska, från SERVER till VENDOR. Följande exempel visar de tillämpliga raderna för en modell med en server:
SERVER XXHP0528 0019bbd68993
USE_SERVER
VENDOR adskflex port=2080
 1. Öppna både de befintliga och nyligen utfärdade licensfilerna i en ASCII-textredigerare.
 2. Kopiera allt efter VENDOR-raden från den nyligen utfärdade licensfilen.
 3. Klistra in de nya licenssatserna i slutet av den befintliga licensfilen.
 4. För att inkludera andra nya licensfiler ska du kopiera satser från varje ny licensfil och klistra in dem i slutet av den befintliga licensfilen.
 5. Spara den nya kombinerade licensfilen.
 6. Stoppa och starta om servern som innehåller den uppdaterade licensfilen. Vid omstart läser servern den nya filen.

Obs! För Windows-servrar har LMTOOLS-verktyget ett kommando för att läsa om en licensfil utan att stoppa servern. Det är dock mer tillförlitligt att stoppa och starta om servern.

 

Följande exempel visar hur du klistrar in licenssatsen för en licens för en paketprenumeration på AutoCAD 2019 för flera användare med en licens för en underhållspaketprenumeration på AutoCAD 2018.

 

Viktigt:  De tre första raderna, från SERVER till VENDOR, ska bara finnas en gång i den kombinerade filen.

 

Licensfil för en paketprenumeration på AutoCAD 2019 för flera användare:

SERVER ServerName 112233445566 
USE_SERVER 
VENDOR adskflex port=2080 
PACKAGE 64300ACD_T_F adskflex 1.000 COMPONENTS="87084ACD_2019_0F \ 
      86830ACD_2018_0F 86604ACD_2017_0F 86445ACD_2016_0F \ 
      86295ACD_2015_0F 86063ACD_2014_0F" OPTIONS=SUITE \ 
      SUPERSEDE=64300ACD_T_F ISSUED=05-Dec-2018 SIGN="0C88 7FB2 8EFF \ 
      B69F CA47 9DCA 7257 B3B1 FB5E A7DD AE99 3484 FC99 BB50 4095 \ 
      0B0D 360F 45ED 0339 CAC9 1676 0835 B058 B477 2730 140C 1474 \ 
      5438 72B9 A08F" SIGN2="1B3F 3D96 EA74 9A35 EF52 5473 9835 AAF5 \ 
      E51F 94F1 24A8 8DAB 543C 4AF6 13CC 14DD F4F7 D0B5 1E67 DFCF \ 
      784B 1E5C 8070 7243 BAB8 1FFD C4A8 351F 38B3 74B9" 
INCREMENT 64300ACD_T_F adskflex 1.000 05-dec-2019 5 \ 
      VENDOR_STRING=commercial:extendable SUPERSEDE=64300ACD_T_F \ 
      DUP_GROUP=UH SUITE_DUP_GROUP=UHV ISSUED=05-Dec-2018 \ 
      BORROW=4320 SN=XXX-XXXXXXXX SIGN="1252 747C E19B 4747 20C4 \ 
      0AC6 F0EF F080 0638 C4AC 2957 0B76 3F38 5A6F 450B 0B33 8D07 \ 
      668A 253A C36D B1C4 0AEB 6F30 2D4A B212 C7AE 6E30 1367 4625 \ 
      8794" SIGN2="0676 9206 A072 071E C234 61A7 D2B1 73CA 205D 7EC2 \ 
      4C4E 9418 F3B3 EA84 9D88 0B2C B3CC 387F 402E 440D F1F8 B718 \ 
      B9A4 4F70 06D3 09DF B000 DEDC D868 D08B"[end code block]

Licensfil för en underhållspaketprenumeration på AutoCAD 2018:

SERVER ServerName 112233445566
USE_SERVER
VENDOR adskflex port=2080
PACKAGE 64300ACD_F adskflex 1.000 COMPONENTS="86830ACD_2018_0F \ 
      86604ACD_2017_0F 86445ACD_2016_0F 86295ACD_2015_0F \ 
      86063ACD_2014_0F" OPTIONS=SUITE SUPERSEDE=64300ACD_F \ 
      ISSUED=05-Dec-2018 SIGN="095F F56E A04F F51A 678E 7238 31C3 \ 
      3354 15DE 9EC4 CD84 EBE4 2B42 A76B 6581 1A32 216B 5779 E054 \ 
      6CE8 5C0A 5F9B C10E 688A 6DFE 17E8 0C99 199B 09CB 10FE" \ 
      SIGN2="1890 92E2 C99D 07CB B2C6 4E5A D431 A18F 4C75 D528 B24D \ 
      9C29 C7AA EF9B 7FCC 0E08 B90D D837 19B3 705A 999E FF64 2DE4 \ 
      DA3C 31DF 1C3C 2DC5 BD6A 2FD0 B4E8" 
INCREMENT 64300ACD_F adskflex 1.000 permanent 5 \ 
      VENDOR_STRING=commercial:permanent SUPERSEDE=64300ACD_F \ 
      DUP_GROUP=UH SUITE_DUP_GROUP=UHV ISSUED=05-Dec-2018 \ 
      BORROW=4320 SN=xxx-xxxxxxxx SIGN="0BFB 92A1 27C4 F495 8175 \ 
      5201 CA14 F315 78B9 D48F 77E4 C840 EA1B 6417 79E0 0015 5D57 \ 
      C2C9 0149 35C2 C232 9109 5ECF D399 C7CE 038D D4D6 0A8F 1275 \ 
      5629" SIGN2="0AE6 68F7 4A27 9657 51EC B41C B3D3 225D 655C 1420 \ 
      CCCA CB1B C7BA 8D4E D6A9 1B22 1DE1 DF21 E7D5 4F8B AC1B 3B90 \ 
      683F E90F D364 B903 FA0D DC6F 6271 F491"

Den slutliga kombinerade licensfilen:

SERVER ServerName 112233445566 
USE_SERVER 
VENDOR adskflex port=2080 
PACKAGE 64300ACD_T_F adskflex 1.000 COMPONENTS="87084ACD_2019_0F \ 
      86830ACD_2018_0F 86604ACD_2017_0F 86445ACD_2016_0F \ 
      86295ACD_2015_0F 86063ACD_2014_0F" OPTIONS=SUITE \ 
      SUPERSEDE=64300ACD_T_F ISSUED=05-Dec-2018 SIGN="0C88 7FB2 8EFF \ 
      B69F CA47 9DCA 7257 B3B1 FB5E A7DD AE99 3484 FC99 BB50 4095 \ 
      0B0D 360F 45ED 0339 CAC9 1676 0835 B058 B477 2730 140C 1474 \ 
      5438 72B9 A08F" SIGN2="1B3F 3D96 EA74 9A35 EF52 5473 9835 AAF5 \ 
      E51F 94F1 24A8 8DAB 543C 4AF6 13CC 14DD F4F7 D0B5 1E67 DFCF \ 
      784B 1E5C 8070 7243 BAB8 1FFD C4A8 351F 38B3 74B9" 
INCREMENT 64300ACD_T_F adskflex 1.000 05-dec-2019 5 \ 
      VENDOR_STRING=commercial:extendable SUPERSEDE=64300ACD_T_F \ 
      DUP_GROUP=UH SUITE_DUP_GROUP=UHV ISSUED=05-Dec-2018 \ 
      BORROW=4320 SN=XXX-XXXXXXXX SIGN="1252 747C E19B 4747 20C4 \ 
      0AC6 F0EF F080 0638 C4AC 2957 0B76 3F38 5A6F 450B 0B33 8D07 \ 
      668A 253A C36D B1C4 0AEB 6F30 2D4A B212 C7AE 6E30 1367 4625 \ 
      8794" SIGN2="0676 9206 A072 071E C234 61A7 D2B1 73CA 205D 7EC2 \ 
      4C4E 9418 F3B3 EA84 9D88 0B2C B3CC 387F 402E 440D F1F8 B718 \ 
      B9A4 4F70 06D3 09DF B000 DEDC D868 D08B" 
PACKAGE 64300ACD_F adskflex 1.000 COMPONENTS="86830ACD_2018_0F \ 
      86604ACD_2017_0F 86445ACD_2016_0F 86295ACD_2015_0F \ 
      86063ACD_2014_0F" OPTIONS=SUITE SUPERSEDE=64300ACD_F \ 
      ISSUED=05-Dec-2018 SIGN="095F F56E A04F F51A 678E 7238 31C3 \ 
      3354 15DE 9EC4 CD84 EBE4 2B42 A76B 6581 1A32 216B 5779 E054 \ 
      6CE8 5C0A 5F9B C10E 688A 6DFE 17E8 0C99 199B 09CB 10FE" \ 
      SIGN2="1890 92E2 C99D 07CB B2C6 4E5A D431 A18F 4C75 D528 B24D \ 
      9C29 C7AA EF9B 7FCC 0E08 B90D D837 19B3 705A 999E FF64 2DE4 \ 
      DA3C 31DF 1C3C 2DC5 BD6A 2FD0 B4E8" 
INCREMENT 64300ACD_F adskflex 1.000 permanent 5 \ 
      VENDOR_STRING=commercial:permanent SUPERSEDE=64300ACD_F \ 
      DUP_GROUP=UH SUITE_DUP_GROUP=UHV ISSUED=05-Dec-2018 \ 
      BORROW=4320 SN=xxx-xxxxxxxx SIGN="0BFB 92A1 27C4 F495 8175 \ 
      5201 CA14 F315 78B9 D48F 77E4 C840 EA1B 6417 79E0 0015 5D57 \ 
      C2C9 0149 35C2 C232 9109 5ECF D399 C7CE 038D D4D6 0A8F 1275 \ 
      5629" SIGN2="0AE6 68F7 4A27 9657 51EC B41C B3D3 225D 655C 1420 \ 
      CCCA CB1B C7BA 8D4E D6A9 1B22 1DE1 DF21 E7D5 4F8B AC1B 3B90 \ 
      683F E90F D364 B903 FA0D DC6F 6271 F491"

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer