Installation för administratörer

Skaffa och installera en nätverkslicensfil


Skapa endast en ny licensfil för nätverksservern i följande fall:

 • Du skaffar eller förnyar en prenumeration. 
 • Du lägger till prenumerationer för en nätverkslicensprodukt. 
 • Du lägger till produkter till din nätverkslicensserver. 
 • Du lägger till licenser till en ny version av en nätverkslicensprodukt.
 • Du ändrar din nätverkslicensserver. 
 • Du konfigurerar om din nätverkslicensserver.

Samla in information om licensservern

Du behöver följande information för att skapa en licensfil:

 • För en enskild servermodell, serverns värdnamn och MAC-adress (värd-ID med 12 tecken)
 • För en redundant servermodell, serverns värdnamn och MAC-adresser för den primära servern och de två backupservrarna
 • För en distribuerad servermodell:
  • Antalet servrar
  • Värdnamnet och MAC-adressen för alla servrar
  • Antalet prenumerationer på varje server

Obs! Se Planera din licens för beskrivningar av de olika servermodellerna.

Hitta värdnamnet och MAC-adressen med LMTOOLS i Windows

 1. När du är inloggad med administratörsrättigheter på en lokal dator klickar du på All Programs (alla program) > Autodesk > Network License Manager (nätverkslicenshanterare) > LMTOOLS Utility.
 2. I LMTOOLS klickar du på fliken System Settings (systeminställningar).
 3. Leta upp rutan Computer/Hostname (dator/värdnamn). I den här rutan anges värdnamnet.
 4. Leta upp rutan Ethernet Address (Ethernet-adress). Adressen med 12 tecken är värd-ID:t, som också kallas MAC-adressen.

  Obs! Om din server har mer än en Ethernet-adapter ska du välja en som motsvarar en MAC-nätverksadapter.
 5. Stäng LMTOOLS.

Sök värdnamnet och värd-ID:t från Windows kommandotolk

 1. Öppna Windows kommandotolk.
 2. Ange ipconfig/all. En lista med konfigurationsdata visas.
 3. Från avsnittet Windows IP-konfiguration registrerar du värdnamnet.
 4. Från avsnittet Ethernet-adapter Lokal anslutning anger du MAC-adressen utan strecken. MAC-adressen är ditt värd-ID som består av 12 tecken.

  Obs! Om din server har mer än en nätverksadapter ska du välja den som motsvarar en fysisk nätverksadapter. Visa fältet Beskrivning ovanför varje MAC-adress. När du har mer än en fysisk nätverksadapter spelar det ingen roll vilken du använder. Apparater som VPN-adaptrar, PPP-adaptrar och trådlösa enheter eller Bluetooth-enheter är inte giltiga.
 5. Stäng Windows kommandotolk.

Hitta namnet och värd-ID:t på macOS eller Linux

 1. Öppna ett Terminal-fönster.
 2. Gå till mappen där lmutil är installerad.
 3. Hämta värdnamnet genom att ange följande:
  ./lmutil lmhostid -hostname
 4. Hämta värd-ID:t (MAC-adressen) genom att ange följande:
  ./lmutil lmhostid

Skapa en licensfil i Autodesk Account

När du köper nya licenser för Autodesk-program kan Autodesk skicka dig ett serienummer och en produktnyckel som du använder för att skapa en licensfil. Den här informationen hittar du även i Autodesk Account.

 

Du måste vara administratör för att skapa en nätverkslicens. Du måste även ha en prenumeration med åtkomst för flera användare för den produkt som kräver nätverkslicensen. Om du har en mix av produkter och vill skapa en licensfil för alla produkter kan du göra det för en produkt i taget.

 

Information till avtalsansvariga och Software Coordinators: Om du vill skapa en licensfil för en permanent eller prenumerationsfri produkt går du till vyn Klassisk produkt på sidan Alla produkter och tjänster i Autodesk Account. Hitta din produkt och skapa licensfilen.

Skapa en licensfil

 1. Logga in på Autodesk Account på manage.autodesk.com.
 2. Du hittar produkten under Alla produkter och tjänster. För att begränsa antalet produkter som visas kan du använda Sök.
 3. I produktpanelen klickar du på Visa detaljer och väljer en produktversion.
 4. På sidan med produktinformation klickar du på Licensinformation. Om produkten saknar typ av nätverkslicens kommer Visa detaljer inte att framgå.
 5. I fönstret Licensinformation väljer du Skapa nätverkslicensfil.
 6. Välj modell på licensservern på sidan Skapa nätverkslicensfil och klicka på Välj.
 7. Ange servernamnet och server-ID:t (MAC-adressen).
 8. Klicka på Lägg till produkter. 
 9. I dialogrutan Lägg till produkter till server väljer du en eller flera produkter att lägga till på denna licensserver och klickar på Lägg till.
 10. Klicka på Generera licensfil.

Spara licensfilen

När du har fått en licensfil sparar du den i mappen där du installerade Network License Manager (nätverkslicenshanteraren). Du kan välja valfritt filnamn men ska använda filtillägget .lic. Här följer några exempel på licensfilsplatser för olika operativsystem:

 • Windows: C:\Autodesk\Network License Manager\Licenses
 • macOS: /Users//local/flexnetserver
 • Linux: /opt/flexnetserver

Bekräfta att licensfilen är korrekt

När du har sparat licensfilen ska du bekräfta att den innehåller rätt information. Licensfilen fungerar bara på en dator som har samma MAC-adress som den du angav när du skaffade licensen.

 1. Öppna licensfilen i en textredigerare. Använd inte ett ordbehandlingsprogram som t.ex. Microsoft Word. Då kan formateringsfel eller oavsiktliga ändringar av filen uppstå.
 2. Kontrollera att MAC-adressen stämmer överens med serverns adress. På den första raden i licensfilen, som inleds med SERVER, visas ditt värdnamn och din MAC-adress. Om de inte stämmer överens kan du begära en ny licensfil med rätt information.
 3. Kontrollera filnamnstillägget. Det ska vara .lic och inte .txt eller .doc.

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer