Installation för administratörer

Planera din nätverkslicens


Välj en modell på licensservern, välj nätverksservrar och kontrollera systemkraven för Autodesk Network License Manager (NLM).

Välj en modell på licensservern

Välj en av dessa servermodeller:

  • Enskild server. Alla nätverkslicenser installeras på en server.
  • Distribuerad server. Nätverkslicenser är uppdelade och installerade på flera servrar.
  • Redundant server. All nätverkslicenser är installerade på en server, plus två backupservrar.
    Obs! Den här konfigurationen kräver att du specificerar en primär server och två redundanta servrar.

Välj nätverksservrar

När du har valt en modell på licensservern ska du välja en eller fler nätverksservrar att hantera dina licenser från.

  • Se till att servrarna är åtkomliga till alla klientdatorer och tillgängliga när licenser begärs.
  • Servrarna ska köras på ett operativsystem som stöds i ett stabilt nätverk som inte startas om frekvent. Frekventa omstarter kan påverka licenshanteringen.
  • Servrar ska kommunicera med port 2080 och 27000–27009, de portar som NLM använder. Även om dessa portar är konfigurerbara, kan konflikter uppstå med andra applikationer om de ändras. Undvik att ändra portnummer.

Obs! Ditt nätverk kan inkludera Windows-, macOS- och Linux-servrar i valfri kombination.

 

Se systemkraven

Kontrollera NLM-systemkrav för att säkerställa att din hårdvara och ditt operativsystem är kompatibla med NLM.


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer